Pressemeddelelse

Tidligere embedsmand modtager særlig højskolepris

Publiceret 16-03-2023

I dag modtager Jesper Moesbøl Højskolepædagogisk Pris for ”en årelang, vedholdende og vigtig indsats for højskolernes praksis og pædagogik”. Den tidligere embedsmand og forstander fik overrakt prisen til Højskolernes lærer- og forstandermøde på Roskilde Festival Højskole i dag.

Det var forstanderen på Askov Højskole, Rikke Holm, som overrakte Højskolepædagogisk Pris til Jesper Moesbøl. Foto: Emil Hamer Boisen

Få vil måske tænke, at embedsmandsarbejde og pædagogik har meget med hinanden at gøre.

Men når det kommer til højskolebevægelsen, har særligt én embedsmand haft stor indflydelse på den pædagogiske praksis, som præger landets mange højskoler i dag.

Den – nu tidligere – embedsmand hedder Jesper Moesbøl, og i dag modtog han Højskolepædagogisk Pris for ”en årelang, vedholdende og vigtig indsats for højskolernes idé, skoleformens vilkår og pædagogiske praksis,” som det lød fra komitéen bag.

Prisen, som uddeles af Folkehøjskolernes Forening, modtog han på højskolernes store lærer- og forstandermøde, som bliver afholdt i disse dage på Roskilde Festival Højskole.

Undervisning af bred almen karakter

Som embedsmand i først Undervisnings- og senere Kulturministeriet kom Jesper Moesbøl til at få stor betydning for implementeringen af den ændring af Højskoleloven, der fandt sted i år 2000.

Her indførte folketinget et krav om, at mindst halvdelen af undervisningen på landets folkehøjskoler skal være af bred almen karakter og dermed ikke blot handle om at dygtiggøre sig fagligt, men om at blive klogere på livet.

Jesper Moesbøl blev hovedarkitekten bag den model, der i dag kræver, at højskolerne skal dokumentere og sætte ord på, hvor man finder ”det almene” i deres fag og kurser. Det har gjort det muligt at føre tilsyn med, om skolerne har tilstrækkeligt med ”undervisning af bred almen karakter”  – eller UBAK, som det kaldes af højskoler.

Arbejde skete ikke uden kritik fra højskolerne, men har ifølge priskomitéen fået et godt liv sidenhen.

”Det skyldes ikke mindst, at prismodtageren som ansvarlig embedsmand ikke blot førte juridisk tilsyn med afsæt i loven, men i kraft af sin forståelse for og kærlighed til skoleformen tillige formåede at lytte, gå i dialog og med tiden også foretage de justeringer, der gør, at det lovmæssige og det pædagogiske i dag ikke står i modsætning til hinanden, men langt hen ad vejen grad supplerer hinanden og dermed bidrager til både at styrke højskolernes refleksion over egen praksis og skoleformens folkelige og politiske legitimitet,” lød det fra komitéen under uddelingen.

"Et godt tegn for skoleformen"

Jesper Moesbøl har ikke kun kendskab til højskolerne som embedsmand. Han er både tidligere højskolelærer og -forstander, og som foredragsholder tager han stadig rundt i landet og udbreder de frie skolers ide, tradition og formål samt højskolesangen.

Han er dog glad – og overrasket – over at få prisen for sit embedsarbejde.

”Det er selvfølgelig dejligt for mig personligt at få prisen, men jeg tænker også, at det er et godt tegn for skoleformen, at den tilsynsførende statslige embedsmand kan få en pris for noget så væsentligt og unikt som højskolepædagogik. Det er jo ellers noget, der umiddelbart ligger fjernt fra den offentlige forvaltning. I min optik tyder det på en mere moden og reflekterende skoleform end tidligere,” sagde Jesper Moesbøl efter at have modtaget prisen.

Læs mere om Højskolepædagogisk Pris her

Højskolepædagogisk Pris

 • Bliver uddelt af Folkehøjskolernes Forening i forbindelse med Lærerkonferencen.
 • Har til formål at udbrede kendskabet til højskolepædagogik som et særligt pædagogisk felt.
 • Gives til en eller flere personer, en institution eller en organisation, der i løbet af året eller gennem en længerevarende indsats har ydet et praktisk eller teoretisk bidrag til at udvikle eller formidle højskolepædagogikken. 
 • Prismodtageren udvælges af en komité nedsat af Folkehøjskolernes Forening. I år bestod komitéen af Trine Sønderholm Larsen, lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Jonas Borsøe Christensen, lærer på Silkeborg Højskole og medlem af FFD’s bestyrelse, og Rikke Holm, der er forstander på Askov Højskole.
 • Blev uddelt for første gang i 2016. Med prisen følger 25.000 kroner.
 • De fem foregående år er prisen tildelt Leo Komischke-Konnerup, Lene Tanggaard, Vallekilde Højskole for projektet Clean Out Loud, Ove Korsgaard og senest højskolelærerne Mette Øyås Madsen og Christian Hjortkjær.

Jesper Moesbøl

Født 1951. Cand.mag. i samfundsfag og musik i 1978. Højskolelærer på Snoghøj Nordisk Folkehøjskole 1979-86. Selvstændig musiker 1986-89. Forstander for Ask Højskole 1989-1997. Undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet og Kulturministeriet 1998-2017. Redaktør af Sanghåndbogen 2017-2020.
Derudover foredragsholder og arrangør af sangtimer samt initiativtager til Maratonsang i Aarhus og af Aarhus Synger Sammen.

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

 • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
 • Administrative nyheder
 • Nyheder om højskolepædagogik
 • Aktuelle kurser og ledige jobs
 • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes

Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig