Ny højskolerapport: Elektronisk musik er Grundtvigs "levende vekselvirkning" med speederen i bund!

Publiceret 20-02-2023

Da David Mondrup begyndte at undervise i elektronisk musik på en højskole i 2003, fandtes der ingen tradition eller viden inden for faget. Siden har det vundet indpas flere steder, og derfor har underviseren på Engelsholm Højskole undersøgt fagets praksis og potentiale.

Elektronisk musik fungerer rigtig godt i et åbent rum, hvor alle eksperimenter er tilladt. Det siger David Mondrup, der har undersøgt højskolernes undervisning i elektronisk musik. Her ses elever med faget på Engelsholm Højskole. Foto: Mads Michelsen

Af Mette Skov Hansen

Hvad har du undersøgt?

"Jeg har undersøgt praksissen inden for undervisning i Elektronisk Musik, hvilket er mit eget hovedfag som lærer på Engelsholm Højskole.

I de 20 år, der er gået siden da, har faget vundet noget mere udbredelse, og dermed gav det mening at undersøge, hvordan faget udfoldes på forskellige steder.

David Mondrup, Engelsholm Højskole

Da jeg begyndte som højskolelærer tilbage i 2003 på Vestbirk Højskole, fandtes der mig bekendt ikke elektronisk musik som fag på andre højskoler. Der var ikke opbygget nogen kollektiv vidensbank eller tradition inden for faget, og der fandtes ikke en lærebog.

I de 20 år, der er gået siden da, har faget vundet noget mere udbredelse, og dermed gav det mening at undersøge, hvordan faget udfoldes på forskellige steder. Hvor meget tænker vi undervisere i faget ens, og i hvor høj grad stikker vi af i hver sin retning.

Hvordan gjorde du?

Jeg har besøgt mine kolleger på fem forskellige højskoler. Her har jeg set dem undervise, og jeg har lavet interviews med dem for at finde ud af, hvordan de udfolder deres fag, og hvilke tanker de gør sig i den anledning.

Endelig har jeg også dykket ned i min egen opsamlede viden og erfaring, nu med den ro og det overblik, der kan komme af orlovens mulighed for ikke at skulle passe den daglige undervisning.

David Mondrup, Engelsholm Højskole

Jeg har en sideløbende ansættelse på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg underviser i pædagogik for elektroniske komponister og sangskrivere, og her har jeg - samtidig med min orlov fra højskolen - også arbejdet med emnet i snakke med de studerende, og i kraft af at konservatoriet har bevilget et forskningsprojekt med udgangspunkt i samme tematik.

Endelig har jeg også dykket ned i min egen opsamlede viden og erfaring, nu med den ro og det overblik, der kan komme af orlovens mulighed for ikke at skulle passe den daglige undervisning.

Hvad er det vigtigste, du har fundet ud af?

Det er nærmest umuligt at svare på. Men her er nogle af de ting, jeg er stødt på og har reflekteret over:

Elektronisk musik fungerer rigtig godt i et åbent rum, hvor alle eksperimenter er tilladt, og hvor læreren tør at træde væk fra rollen som alvidende uddeler af visdom.

David Mondrup, Engelsholm Højskole

  • Vi, der underviser i faget, har ret forskellige opfattelser af, hvad "elektronisk musik" egentlig er, og hvordan det giver mening at lægge snittene, når vi skal udvælge emner. Men der er enighed om, at "elektronisk musik" er et skabende fag, hvor vi ikke reproducerer den musik, der allerede eksisterer, som man ofte gør i for eksempel sammenspil eller kor. En elektronisk musiker er en komponist.
  • Når man skaber noget nyt, som man for eksempel gør, når man komponerer musik, så findes der ikke et endeligt facit. Dette gør elektronisk musik til et ret oplagt højskolefag, for i højskolen opererer vi jo også netop med undervisnings- og udviklingsforløb uden et defineret endemål.
  • En anden ting, der gør faget virkelig velegnet til højskolen: Elektronisk musik fungerer rigtig godt i et åbent rum, hvor alle eksperimenter er tilladt, og hvor læreren tør at træde væk fra rollen som alvidende uddeler af visdom. På den måde bliver undervisningen til en deling af det levede liv med fagligheden, snarere end en hierarkisk doceren oppefra og ned. Det er Grundtvigs "levende vekselvirkning" med speederen i bund!

Hvordan kan andre højskoler eller højskolebevægelsen bruge den viden?

Det primære produkt i min orlov er den rapport, der nu er udkommet på FFD's hjemmeside. Den kan bruges på et par forskellige måder:

Jeg håber, at kolleger, der overvejer at undervise i elektronisk musik, kan hente konkret inspiration til emner og tilgange i rapporten.

David Mondrup, Engelsholm Højskole

Dels er der mange konkrete emner, øvelser og overvejelser omkring indholdet i faget. Jeg håber, at kolleger, der overvejer at undervise i elektronisk musik, kan hente konkret inspiration til emner og tilgange i rapporten. Jeg har også modtaget vidnesbyrd om, at dette allerede er sket.

Dels er der en del overvejelser om, hvordan et skabende, kunstnerisk fag som elektronisk musik forholder sig til højskolen som skoleform. Min ambition har været at udforme dette sådan, at undervisere i kreative fag generelt også vil kunne bruge det som afsæt for refleksioner og diskussioner omkring deres egen praksis og tilgang, uanset om faget så hedder "Elektronisk Musik", "Billedkunst", "Skriveværksted" eller noget helt fjerde.

Læs David Mondrups rapport her.

Foto: Mads Fisker

David Mondrup

Født 1971. Diplomuddannet rytmisk pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2001. Lærer på Engelsholm Højskole, hvor han underviser i elektronisk musik, og på Det Jyske Musikkonservatorium. Har derudover en freelancevirksomhed som musiker, komponist og producer.

Fire spørgsmål til forskeren

Der laves løbende specialer og større forskning om højskolernes arbejde på skolerne og deres betydning i samfundet. Folkehøjskolernes Forening forsøger i dette format at blive klogere på forskningen gennem fire faste spørgsmål.

Andre nyheder

Vil du modtage FFDs nyhedsbrev?

Folkehøjskolernes Forenings nyhedsbrev for dig, der er ansat på en højskole eller har interesse for den politiske, administrative eller pædagogiske proces omkring højskolerne.

  • Det politiske og kommunikative arbejde i FFD
  • Administrative nyheder
  • Nyheder om højskolepædagogik
  • Aktuelle kurser og ledige jobs
  • Historier fra foreningens projekter

Felter med (*) skal udfyldes