pressemeddelelse

Fond giver unik støtte til bæredygtige initiativer på højskoler

Publiceret 12-04-2023

Energivenlige tiltag på skolen, undervisning i grøn omstilling og etablering af nye indsatser i lokalsamfundet. Et nyt projekt giver højskoler en unik mulighed for at søge penge fra Nordea-fonden til bæredygtig udvikling.

Nordea-fonden har etableret et nyt samarbejde med Folkehøjskolernes Forening, hvor højskoler kan søge midler til ambitiøse og nytænkende projekter, som fremmer bæredygtighed. Foto: Jon Spangsvig

Der spirer mange grønne idéer på landets højskoler. Med alt fra nyttehaver til fag om selvforsyning, alternative materialer og grøn aktivisme arbejder både elever, lærere og personale med, hvordan de kan sikre større bæredygtighed på skolen og i resten af samfundet.

Og de indsatser kan højskolerne nu få en ekstra håndsrækning til.

Vi glæder os til at følge med i de mange gode bud på bæredygtige projekter, højskolerne og højskoleeleverne helt sikkert kommer op med.

Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden

 Nordea-fonden har nemlig etableret et nyt samarbejde med Folkehøjskolernes Forening, hvor højskoler kan søge midler til ambitiøse og nytænkende projekter, som fremmer bæredygtighed.

”Vi er meget glade for at kunne støtte landets højskoler i at fremme bæredygtige aktiviteter. Vi ser et stort potentiale i projektet og den bredde, vi håber, det får. Vi glæder os til at følge med i de mange gode bud på bæredygtige projekter, højskolerne og højskoleeleverne helt sikkert kommer op med,” fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller. 

Alle højskoler kan søge til projekter

Mere konkret kan højskoler over de næste tre år søge midler hos Nordea-fonden til at udvikle og gennemføre større projekter, som passer til deres eget værdigrundlag, fagprofil samt lokale og geografiske forhold.

Dette kan være til udvikling af nye fag, til oprettelsen af større arrangementer eller til faciliteter, der bakker op om eller skaber rum for en bæredygtig udvikling.

Med denne historisk stærke opbakning fra Nordea-fonden får Højskolerne nu mulighed for at styrke håbet, handlekraften og engagementet på en måde, der vil sætte aftryk langt ind i fremtiden.

Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær

Ifølge formand for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær er der tale om et rekordstort beløb og en hidtil uset satsning, som kan få afgørende betydning for højskolernes arbejde med at skabe udvikling, handlekraft og håb på bæredygtighedsområdet.

”Hvis vi som samfund for alvor skal lykkes med at skabe de forandringer, en bæredygtig fremtid kræver, skal mange små og store løsninger udvikles. Højskolerne er allerede spirende laboratorier for den udvikling, og vi ser, hvordan håbet engagerer til handling. Med denne historisk stærke opbakning fra Nordea-fonden får Højskolerne nu mulighed for at styrke håbet, handlekraften og engagementet på en måde, der vil sætte aftryk langt ind i fremtiden. Vi er taknemlige for tilliden og glæder os helt vildt til at få håbet til at gro,” siger hun.   

Indsatserne samles hos projektgruppe

Til at holde styr på de mange kommende initiativer har Folkehøjskolernes Forening nedsat en projektgruppe, som højskoler kan søge råd og vejledning hos samt dele erfaringer igennem.

Projektgruppen vil rådgive skoler i udarbejdelsen af ansøgninger, koordinere, kommunikere, dele viden om og evaluere på indsatsen og arbejde for, at de mange lokale initiativer kan give inspiration til samfundet bredt.

Kort om projektet

Interesseret i at søge?

  • Projektet kører i udgangspunktet i 3 år.
  • Den enkelte højskole kan søge op til 2 millioner kroner.
  • Der kan søges løbende. Højskoler, der ønsker at søge, opfordres til at søge sparring hos Folkehøjskolernes Forening. Det er bedre at have gennemarbejdede projekter frem for at skynde sig at søge.
  • Fonden arbejder ikke med formelle tidsfrister, men behandler indkomne ansøgninger på bestyrelsesmøder fem gange årligt.

Læs mere om projektet og kriterier for ansøgning her

Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig

Josefine Weng
Leder af Stratetiske indsatser
Strategiske indsatser

Bæredygtighedsindsats og Vekselvirke. Demokrati – netværk og Frirummet. Strategiarbejde.