Udvalg skal bidrage til højskolernes arbejde med bæredygtighed

Publiceret 15-09-2022

Et rådgivende udvalg skal være med til at udvikle og kvalificere højskolernes arbejde med bæredygtighed. Medlemmerne mødtes første gang til et bæredygtighedslaboratorium på Brandbjerg Højskole.

Højskolernes Bæredygtighedslaboratorium består af 11 medlemmer, som arbejder med bæredygtighed inden for højskoleområdet, den akademiske verden og civilsamfund. Her billede fra laboratoriets første møde med repræsentanter fra sekretariatet.

Højskolerne har en lang tradition for at arbejde med bæredygtighed på forskellig vis. Og netop bæredygtighed er et centralt indsatsområde for Folkehøjskolernes Forening. Foreningen arbejder for, højskolerne kan være med til at vise, at aktivt medborgerskab og et stærkt civilsamfund kan blive en løftestang for en bæredygtig udvikling.

Arbejdet med bæredygtighed er indlysende vigtigt, og vi har brug for al den viden, kompetence og inspiration, vi kan få.

Simon Lægsgaard, formand for udvalget  

For at styrke det arbejde har foreningen nedsat et udvalg, der har til formål at bidrage med sparring, inputs og inspiration til Højskolernes og foreningens arbejde inden for bæredygtighed.

Udvalget mødtes først gang i sin nuværende form på Brandbjerg Højskole i denne uge. Her bød Simon Lægsgaard, der er næstformand i bestyrelsen, formand for udvalget og forstander på Brandbjerg Højskole, velkommen.

”Arbejdet med bæredygtighed er indlysende vigtigt, og vi har brug for al den viden, kompetence og inspiration, vi kan få. Derfor er vi rigtig glade for, at så mange gode folk har sagt ja til at medvirke til laboratoriet her.”

Godt at blive klogere sammen

Udvalget består af 11 medlemmer, som arbejder med bæredygtighed inden for højskoleområdet, den akademiske verden og civilsamfund.

Møderne i udvalget har til formål at genere nye ideer og til arbejdet med bæredygtighed.

Det har været ambitionen med udvalget at inspirere foreningens og højskolernes arbejde, men også, at udvalgets medlemmer hver især går hjem med noget, de kan bruge i deres eget arbejde

Simon Lægsgaard, formand for udvalget

Ifølge Simon Lægsgaard kan udvalget være med til netop at tænke kreativt inden for et område med så stor kompleksitet – og som skriger på udvikling og nytænkning.

”For mig at se er der ingen tvivl om, at højskolerne kan spille en endnu større rolle inden for bæredygtig dannelse. Det har været ambitionen med udvalget at inspirere foreningens og højskolernes arbejde, men også, at udvalgets medlemmer hver især går hjem med noget, de kan bruge i deres eget arbejde. Det første blev i hvert fald indfriet til dette første møde, og jeg håber selvfølgelig, at det sidste også er tilfældet,” siger han.

Læs mere om Højskolernes bæredygtighedsindsatser her.

Udvalgets medlemmer

 • Simon Lægsgaard - forstander Brandbjerg Højskole (formand for laboratoriet)
 • Søren Hermansen - direktør for Energiakademiet på Samsø
 • Jonas Lysgaard - lektor, DPU
 • Rasmus Ejrnæs - seniorforsker Århus Universitet
 • Tommy Ahlers - iværksætter og fhv. minister
 • Adam Holst Hoffbeck - møbeldesigner
 • Helle Solvang - Jordens Skole
 • Benedikte Sten Andersen - forstander, Vestjyllands Højskole
 • Laura Troi - viceforstander og lærer, Suhrs Højskole
 • Rane Baadsgaard Lange - viceforstander og lærer, Brandbjerg Højskole
 • Jeppe Graugaard - lærer, Ry Højskole

Sekretær: Johannes Schønau, Sekretariatet