Højskolestipendier uddelt til 35 elever. Ansøgerne har fået midler til nedsættelse af egenbetaling, materialer og studietur

Publiceret 28-11-2022

35 elever har modtaget stipendier på mellem ca. 13.000 kr. og 56.000 kr. som støtte til højskoleophold på min. 12 uger i foråret 2023.

Der er tre betingelser for at ansøge Højskolestipendiet: Indkomstgrundlag, særlige behov og mangfoldighed. Arkivfoto.

Af Helle Skovmose

Ansøgerne har fået midler til nedsættelse af egenbetaling samt støtte til materialer og studietur, og elever fra Grønland har desuden modtaget transportstøtte. FFD modtog i alt 39 ansøgninger fra 22 forskellige højskoler. Ansøgerfeltet var meget bredt ift. alder, faglig baggrund, etnicitet osv.

Højskolestipendiet

Højskolestipendiet er oprettet i 2022 som en del af Mangfoldighedspuljen, som har været støttet på Finansloven siden 2019. Mangfoldighedspuljen har ca. 3,1 mio. kr. til uddeling årligt, heraf afsættes ca. halvdelen til stipendier.

Højskolestipendiet er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold. Betingelserne for at modtage stipendiet er, at ansøgers personlige indkomst er under 250.000 kr. årligt, at ansøger har beskrevet særlige behov og at skolen kan beskrive hvorledes ansøger kan medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om stipendiet her https://ffd.dk/elevstoette/stipendier/hoejskolestipendiet, og du kan tilmelde dig kommende online infomøder.

Online-møder: Introduktion til Højskolestipendiet + erfaringsudveksling

Vi afholder to onlinemøder om Højskolestipendiet.
Begge onlinemøder er todelte i en introduktionsdel, og en erfaringsdel. Du kan vælge at deltage i begge dele eller kun den del, der er relevant for dig.

Tirsdag den 21. februar kl.10.00 - 11.15 - tilmelding her

Torsdag den 13. april kl.13.00 - 14.15 - tilmelding her