Højskolestipendiet

Potentielle elever kan ansøge Højskolestipendiet for at modtage økonomisk tilskud på 16.400 kr. til højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Højskolestipendiet har til formål at gøre elevsammensætningen på højskolerne mere befolkningsrepræsentativ, og er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.

Højskolestipendiet er oprettet i 2022 som en del af Mangfoldighedspuljen, som har været støttet på Finansloven siden 2019. Mangfoldighedspuljen har ca. 3,1 mio. kr. til uddeling årligt, heraf afsættes ca. halvdelen til stipendier.

Læs mere og ansøg her

Sigrid Buur Andersson
Projekt og administrativ medarbejder
Økonomi og administration