Højskoler fra hele verden mødtes i bæredygtighedens tegn

Publiceret 05-05-2022

I et stort projekt arbejder højskoler fra hele verden på at finde løsninger på den bæredygtige omstilling. I denne uge blev medlemshøjskolerne for første gang samlet fysisk til et seminar på Idrætshøjskolen Bosei.

Højskolerne, der er med i People's Future Lab, har løbende holdt onlinemøder, men seminaret i denne uge var første gang, de mødtes fysisk.

De seneste dage har Idrætshøjskolen Bosei været ramme for store drøftelser om blandt andet bæredygtig omstilling, samarbejde på tværs af landegrænser og visioner for den globale højskolebevægelse. Her har en række højskolefolk fra hele verden nemlig været samlet til et stort internationalt seminar.

Alle deltagerne er en del af projektet People’s Future Lab, som har til formål at bidrage til den folkelige forankring af den bæredygtige omstilling. I projektet samarbejder 11 danske højskoler, og 11 højskoler ude i verden om at udvikle og styrke skoleformens bidrag til den bæredygtige omstilling. 

Første fysiske møde 

Medlemshøjskolerne har løbende holdt onlinemøder, men seminaret i disse dage er første gang, de møder hinanden fysisk.

Blandt deltagerne var Trina Jackson fra højskolen Highlander i Tennessee. Ifølge hende gør det stort indtryk at mødes og lære af hinandens erfaringer og udfordringer i det pædagogiske arbejde på højskolerne.

Folkehøjskolebevægelsen i Danmark er unik og en enhjørning, men den globale folkehøjskolebevægelse er et laboratorium.

Trina Jackson, Highlander

"Folkehøjskolebevægelsen i Danmark er unik og en enhjørning, men den globale folkehøjskolebevægelse er et laboratorium. Vi kan finde ud af ting, praktisere, udforske og eksperimentere på en måde, som de mere traditionelle skoler måske ikke kan. Det kan vi gøre, uden at vi holder vores gode erfaringer og fejl for os selv. Vi kan bruge det som læring og lære med hinanden, også i en global kontekst. Vi kan forandre ting til det bedre for os alle. Vi deler informationer, og det vi lærer, så vi kan hæve os sammen," siger hun.

Trina Jackson tror på, at redskaberne, hun får ud af People's Future Lab, kan hjælpe hendes studerende i deres ønske om at skabe bæredygtige forandringer.

Jeg føler, at jeg medbringer en værktøjskasse til mine studerende – eller en skat, de kan finpudse og gøre til noget endnu bedre, end det jeg præsenterer for dem.

Trina Jackson, Highlander

”Jeg føler, at jeg medbringer en værktøjskasse til mine studerende – eller en skat, de kan finpudse og gøre til noget endnu bedre, end det jeg præsenterer for dem.”

"Fantastisk at opleve, hvordan vi deler højskoletanken"

For Malwina Gieldon fra Polen, der også var med, har det været spændende at opleve det sted, højskolebevægelsen udspringer fra, og at høre om andre skolers situation.

Det er fantastisk at kunne opleve, hvordan vi deler højskoletanken og det at undervise på en folkehøjskole. Den oplevelse har været meget samlende.

Malwina Gieldon fra Polen

”Det mest overraskende har været, at selvom vi er fra forskellige steder, så har vi meget ens problemer og udfordringer. Og på en måde er vores elever meget ens. Det er fantastisk at kunne opleve, hvordan vi deler højskoletanken og det at undervise på en folkehøjskole. Den oplevelse har været meget samlende,” siger hun.

Hendes højskole arbejder blandt andet med selvforsyning, og hun håber, erfaringerne fra People's Future Lab kan være med til at styrke arbejdet, så skolens - og lokalsamfundets - CO2-fodaftryk mindskes yderligere.

Vi bærer samme ild

En anden deltager på seminaret var Johan Lövgren, som forsker ved Sydøst Universitetet i Norge. Han følger og dokumenterer People's Future Lab-projektet videnskabeligt.

Ifølge ham er den pædagogiske indsigt, der kommer ud af People's Future Lab, så rig, at det er svært at fremhæve noget specifikt.

"Men jeg tror, at det primære, bevægelsen gør, er at revitalisere det koncept, vi allerede har. Den åbner for en re-konceptualisering af folkehøjskolernes pædagogik og den grundtvigske idé, som har båret os igennem 177 år," siger han og tilføjer, at næste skridt vil være sammen at udvikle nye koncepter.

Det bedste ved seminaret har ifølge ham været at møde de andre partnerskoler fra hele verden og blive både spejlet og udfordret. 

"Det at møde folk, der bærer samme ild som mig og kommer med så forskellige perspektiver, giver mig en stor energi og er samtidig udfordrende og produktivt for os som folkehøjskoler," siger han.

Det er afgørende, at vi ikke lader os overvælde af udfordringerne, men at vi finder mangfoldige og virksomme måder at inspirere mennesker til handling på.

Lisbeth Trinskjær, formand for FFD

Formand for folkehøjskolernes forening, Lisbeth Trinskjær, er glad for samarbejdet på tværs. "Tidens vigtigste udfordringer er både komplekse og globale. Det er afgørende, at vi ikke lader os overvælde af udfordringerne, men at vi finder mangfoldige og virksomme måder at inspirere mennesker til handling på. Præcis derfor beriges Højskolernes indsats for en bæredygtig fremtid af de meget forskellige partnere fra hele verden, der indgår i Højskolernes Peoples Future Lab. Ingen kan løfte den komplekse opgave alene, men sammen kan vi gøre en forskel. Det både skal, og vil vi. " 

People’s Future Lab

  • FFD samlet 11 danske højskoler og 11 højskoler ude i verden om at udvikle og styrke skoleformens bidrag til bæredygtig omstilling. Med projektet ønsker FFD at bidrage til den folkelige forankring af denne omstilling.
  • Projektet er støttet af Civilsamfund i Udvikling (CISU), som har bevilget 1,5 mio. kr. til et 2-årigt projekt under overskriften "Global Højskoleaktivisme – klimaløsninger lokalt".
  • De deltagende højskoler går sammen om at udvikle et pædagogisk forløb, der danner 300 unge danske forandringsagenter, så de med viden, mod og handlekompetence vil agere for en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling.
  • Højskoleeleverne vil som forandringsagenter drive processen og udvikle lokale bæredygtighedsprojekter i samarbejde med virksomheder, organisationer eller institutioner fra lokalsamfundet.
  • For at engagere den brede offentlighed vil indsatsen kulminere i en stort anlagt festival, hvor de unge forandringsagenter vil præsentere deres projekter og dele deres fælles visioner. Festivalen vil blive åbnet med et særligt program for beslutningstagere og særlige interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner og organisationer der arbejder med bæredygtig dannelse og omstilling i Danmark og globalt.

Læs mere om projektet her.