Puljemidler til ukrainske unge er klar

Publiceret 07-06-2022

Højskoler kan nu søge om at få ukrainske, og på sigt også russiske, elevers egenbetaling nedsat, så de kan komme gratis på højskole. Puljen administreres af FFD og stipendiet søges af skolen på vegne af den enkelte elev.

Ny pulje

FFD har siden april kørt en indsamling på højskolerne.dk/ukraine, der har samlet ind, så ukrainske unge, og på sigt også russiske unge, kan komme på højskoleophold i Danmark. De indsamlede midler er blevet samlet i den nye pulje, som nu kan søges af skolerne på vegne eleverne.

Elever kan deltage gratis

Puljen kan tildele stipendier til højskoleophold på 512 kr. pr. uge svarende til den laveste elevbetaling, en højskole kan opkræve. Højskolen yder dermed en væsentlig rabat til eleverne, og stipendiet giver dermed mulighed for at deltage gratis på opholdet.

Skal styrke fælles værdier

Formålet med puljen er at give flere ukrainske og russiske unge mulighed for at komme på et højskoleophold. Forhåbningen er, at elevernes møde med højskolernes værdier kan give dem værktøjerne til at understøtte den demokratiske civilsamfundsudvikling i deres hjemlande.

Kriterier for tildeling af stipendier

For at en elev kan komme i betragtning til et stipendie, skal de opfylde kriterierne for tildelingen. Eleven skal blandt andet bo på højskolen i kursusperioden og skrive en motiveret ansøgning, der forklarer, hvordan personen kan bruge sine erfaringer i Ukraine.

FFD’s bestyrelse nedsætter et bevillingsudvalg, der behandler alle ansøgninger. Der vil være mulighed for at søge to gange årligt. I lyset af puljens formål tages der desuden hensyn til, at Ukraine er i en krigstilstand med de konsekvenser, det har for alle ukrainske unge.

Læs mere om puljen og se, hvordan din skole ansøger