PRESSEMEDDELELSE

Undersøgelse: Højskolerne har et godt omdømme

Publiceret 12-08-2022

Højskoler bidrager med noget vigtigt til samfundet, og tidligere elever er meget positive omkring deres ophold og vil gerne afsted igen. Det viser en stor omdømmeundersøgelse, Folkehøjskolernes Forening har fået lavet.

Uanset om der spørges til tillid, respekt, samfundsmæssig ansvarlighed eller højskolernes betydning for samfundet, er danskerne overvejende positivt stemt over for højskolerne. Det viser ny undersøgelse. Arkivfoto.

Hvis man spørger en tilfældig dansker, hvad vedkommende synes om landets mange højskoler, vil man sandsynligvis få et meget positivt svar. I hvert fald er opbakningen til højskolerne stor i befolkningen.

Det viser en ny omdømmeundersøgelse, som Voxmeter har lavet blandt godt 2000 danskere for Folkehøjskolernes Forening.

I undersøgelsen bliver deltagerne blandt andet spurgt, hvor enige de er i forskellige udsagn om højskolerne.

Og uanset om der spørges til tillid, respekt, samfundsmæssig ansvarlighed eller højskolernes betydning for samfundet, er danskerne positivt stemt over for højskolerne.

På en skala, som går fra 1 til 5 med 5 som det højeste, scorer højskolerne således over 4 ved samtlige spørgsmål.

Tidligere kursister er mest positive

I undersøgelsen kan man også se, at det særligt er mennesker, der selv har været på højskole, som er positivt stemt over for højskolerne.

Andelen af danskere, der gerne vil på et højskoleophold, er ligeledes større blandt dem, som før har været på højskole, og det samme gælder andelen, som mener, at højskolerne fortsat skal modtage statsstøtte.

Godt værdigrundlag og social berigelse

Ser man nærmere på, hvad danskerne godt kan lide ved højskolerne, spiller værdier og personlig udvikling en stor rolle.

80 procent af danskere er enige i, at højskolerne hviler på et godt værdigrundlag, og 74 procent ser højskolerne som en vigtig del af den danske kulturarv.

Derudover mener 26 procent, at et højskoleophold styrker unge menneskers personlige og faglige udvikling mere end erhvervsarbejde, frivilligt arbejde og udenlandsophold.

63 procent vurderer, at et højskoleophold især er personligt udviklende for deltagerne, og størstedelen er enige i, højskolerne styrker den enkelte elev samt elevernes engagement i samfundsudviklingen.

Derudover forbinder 38 procent af danskerne højskolerne med en form for social berigelse. Det kan være i form af socialt samvær, fællesskab, mulighed for nye venner, interessefællesskab og lignende.

Positive tal

Lisbeth Trinskjær, der er formand for Folkehøjskolernes Forening, er glad for det gode omdømme.

”Det er dejligt at se, at danskerne bakker så meget op om højskolerne. Vi er taknemmelige for den store tillid og respekt, vi bliver mødt med, og for den anerkendelse, mange har af den forskel, et højskoleophold kan gøre. Vi håber i fremtiden at kunne nå ud til endnu flere danskere med vores tilbud og engagement. Særligt de, som har brug for andres støtte for at gøre højskole muligt,” siger hun.

Om omdømmeundersøgelsen

Højskolerne har fået målt deres omdømme i den danske befolkning, sammenlignet med en række andre offentlige og private institutioner.
Omdrejningspunktet er folkehøjskolerne som fænomen, ikke Folkehøjskolernes Forening.
Omdømme skal i dette tilfælde forstås som omverdenens forestillinger om de danske folkehøjskoler. Fordi der er tale om omverdenens forestilling, er omdømmet ikke nødvendigvis blot lig folkehøjskolernes ydelser eller tilbud. Omdømmet knytter sig også til de grundlæggende værdier, som omverdenen herunder kursister, samarbejdspartnere mfl. forbinder med højskolerne.

Læs mere om undersøgelsen her.

Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig