Fristen for at søge Mangfoldighedspuljen er forlænget

Publiceret 29-04-2022

Det er fortsat muligt at ansøge Mangfoldighedspuljen frem til 15. maj. Samtidig giver en ændring af puljen højskoler mulighed for at gøre udgifterne for den enkelte elev endnu lavere.

Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag. Modelfoto.

Siden 2019 har højskoler kunnet søge midler fra Mangfoldighedspuljen, som understøtter aktiviteter på højskolerne, der kan medvirke til en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Fristen for at ansøge Mangfoldighedspuljen er i denne omgang er forlænget fra 1. maj til 15.maj. Det sker for at gøre det muligt for flere højskoler at ansøge puljen.

Muligheden for støtte udvides

Den nye frist gør det også muligt for højskoler at forholde sig til de nye muligheder som en ændring af puljen kan have for dem.

Nu kan højskoler nemlig søge midler fra Mangfoldighedspuljen til at nedsætte elevers egenbetaling med hele ”det på Finansloven fastsatte mindstebeløb”. Hidtil har det kun været muligt at ansøge puljen om støtte til at nedsætte egenbetalingen til halvdelen af mindstebetalingen.

Denne ændring kan medføre, at potentielle elever, der oplever en økonomisk barriere for at tage på højskole, nu kan få en yderligere økonomisk håndsrækning.

Alle potentielle ansøgere bedes kontakte bevillingskonsulent Helle Skovmose inden ansøgning på hs@ffd.dk

Mangfoldighedspuljen

  • Siden 2019 har højskolerne kunne søge midler fra Mangfoldighedspuljen, som understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.
  • Mangfoldighed forstås bredt og kan omfatte elevgrupper som for eksempel unge med minoritetsetnisk baggrund, flygtninge med opholdsstatus, unge, der er frafaldet uddannelse, og andre, som kan medvirke til, at elevprofilen på den enkelte skoles lange kurser får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ karakter.
  • Puljen kan søges af en højskole eller af flere højskoler i forening eller sammen med organisationer, konsulenter og andet.
  • Den enkelte højskole kan som udgangspunkt søge op til 100.000 kroner årligt til finansiering af aktiviteter. Der kan kun søges til formål, der er rettet mod elever, der tilmelder sig lange kurser og aktiviteter målrettet denne elevgruppe.

Læs mere om puljen her.