Højskolerne opruster arbejdet med seksuel dannelse

Publiceret 02-11-2021

Konsulent Marie Valentin Beck er blevet tilknyttet Folkehøjskolernes Forening for blandt andet at udvikle rådgivning og materiale om samvær og seksuel dannelse samt stå for et større seminar om emnet i januar. Hun kan kontaktes, hvis man som højskole har brug for rådgivning eller sparring

Marie Valentin Beck er uddannet i sociologi og politisk kommunikation og har i over 10 år arbejdet med køn, diversitet og forandringsprocesser. Privatfoto.

Hvordan sikrer man et godt og frit fællesskab, hvor alle føler sig trygge til at tale om seksuelle grænser, og hvor man undgår krænkelser eller misforståelser?

Det er et spørgsmål, som landets højskoler – ligesom mange andre foreninger, organisationer og arbejdspladser – på den ene eller anden måde skal forholde sig til i dag, og som Folkehøjskolernes Forening, FFD, af den grund forsøger at styrke arbejdet med.

Højskolerne er jo forskelige, og derfor handler det om at udvikle materiale og besøge de højskoler, der ønsker det, for eksempelvis at facilitetere en samtale om, hvordan højskolerne selv kan arbejde med området

Marie Valentin Beck, konsulent

Som led i den indsats har foreningen fra 1. oktober fået konsulent Marie Valentin Beck tilknyttet. Hun skal være med til at udvikle materiale og rådgivningstilbud inden for området seksuel dannelse samt stå for et større seminar om emnet i januar.

”Udviklingen inden for unge, køn og grænser kan have betydning for, hvordan højskolerne går til deres elever, og hvilke rammer de sætter op. Men højskolerne er jo forskelige, og derfor handler det om at udvikle materiale og besøge de højskoler, der ønsker det, for eksempelvis at facilitetere en samtale om, hvordan højskolerne selv kan arbejde med området. Det kan være udviklingen af en samværspolitik eller af en øget forståelse af den bevægelse, der er blandt unge," siger Marie Valentin Beck, som er tilknyttet foreningen til og med marts næste år.

Unge stiller nye krav

Marie Valentin Beck er uddannet i sociologi og politisk kommunikation og har i over 10 år arbejdet med køn, diversitet og forandringsprocesser. I dag arbejder hun som selvstændig diversitetsstrategisk konsulent og rådgiver med fokus på diversitet og inklusion, og hun har blandt andet samarbejdet med Innovationsfonden, DR og DUF.

Der er nogle bevægelser lige nu, som gør, at mange unge mennesker stiller nye krav og har et andet sprog og nogle andre redskaber til at blive bevidst om grænser og identitetsmarkører. Det gælder også for mange af de unge, der befolker højskolerne.

Marie Valentin Beck, konsulent

Arbejdet er relevant mange steder i samfundet, og det gælder også på højskolerne, siger hun.

”Det er på kort tid blevet tydeligt for mange flere, især unge, at vi står på skuldrene af en historie og nogle strukturer, der gør samfundet og fællesskaberne nemmere at være i for nogle end – og nogle gange på bekostning af – nogle andre. Der er nogle bevægelser lige nu, som gør, at mange unge mennesker stiller nye krav og har et andet sprog og nogle andre redskaber til at blive bevidst om grænser og identitetsmarkører. Det gælder også for mange af de unge, der befolker højskolerne,” siger hun.

Marie Valentin Beck er også med til at udvikle seminaret ”Seksuel dannelse – at være højskoleelev og ansat i en brydningstid”, som skal afholdes på Brandbjerg Højskole dem 20. januar næste år. Seminaret er tiltænkt højskoleansatte, og der vil være en række oplæg og debatter.

Flere aktiviteter er sat i gang

I FFD’s strategiplan for de kommende år står der blandt andet, at FFD skal styrke sin rådgivning til højskolerne, når det kommer til samvær og seksuel dannelse, og at højskolerne skal bidrage til, at der udvikles samværskulturer, der modvirker sexisme.

”Der er et stort behov på højskolerne for at kunne tale om de forhold og tendenser. Derfor vil FFD gerne være med til at sætte en ramme op for den samtale og understøtte højskolernes arbejde, hvor der er behov for det,” lyder det fra udviklingschef Andreas Harbsmeier.

 

Vil du som højskole have rådgivning om seksuel dannelse og samværspolitikker, kan du kontakte Marie på mailadressen mvb@ffd.dk

Læs mere om Marie her.

 

Det står der i højskolernes strategi om seksuel dannelse:

  • Rådgivning og pædagogiske tilbud inden for feltet ”seksuel dannelse” skal styrkes. Der sammensættes blandt andet en tværgående arbejdsgruppe, der sammen skal udvikle tilbud og besvare henvendelser fra højskolerne.
  • FFD skal understøtte højskolernes udvikling af egne samværspolitikker. Der udvikles materiale, som skolerne kan bruge til dette.
  • I 2022 beskrives og etableres et større udviklingsprojekt om seksuel dannelse. Projektet vil blandt andet afdække, hvad højskolen som dannelsesrum særligt kan bidrage med i relation til seksuel dannelse. På baggrund af det udvikles kurser, materialer og guidelines til højskolerne.
  • I begyndelsen af 2022 afholdes der et seminar for højskoleansatte om seksuel dannelse. Målet er blandt andet at skabe dialog og dele viden tværs af højskolerne.

Læs om højskolernes indsats i strategiplanen