Højskolesmagsprøver baner vejen for en mangfoldig elevgruppe

Publiceret 01-03-2021

"Jeg skulle have været på højskole", er en sætning, de har hørt utallige gange på Vrå Højskole, når de holder offentlige arrangementer eller møder elevernes forældre. Det har de valgt at se som en opfordring og samtidig mulighed for at gøre deres lange højskoleophold attraktive for folk over 30.

Foto: Keramikhold på Vrå Højskole. Ina (venstre) var én af de deltagere, der meldte sig til et langt kursus på Vrå Højskole efter at have deltaget i en af deres gratis weekendworkshops.

Smagsprøve på højskolelivet

De er midt i livet. Måske har tilværelsen taget en drejning. Børnene er blevet voksne, jobbet er ikke længere udfordrende eller spændende nok, og tiden er moden til forandring. Der er masser af gode grunde til at tage på et langt højskoleophold, selvom man er fyldt 50, men højskolerne har svært ved at tiltrække denne målgruppe på de lange kurser.

På Vrå Højskole besluttede de at tage udfordringen op for at få en mere blandet elevgruppe.

Med støtte fra FFD's Mangfoldighedspulje planlagde de tre weekendworkshops, hvoraf to blev aflyst grundet corona. Den sidste derimod - en gospelworkshop - blev et tilløbsstykke med 70 deltagere. Ud af de 70 skrev 28 sig op til at få yderligere information om højskolekurser, og tre i aldersgruppen 50+ tilmeldte sig et længere kursus.

Forstander Pia Schnoor og PR-medarbejder Helle Riis understreger, at det samme forarbejde kan gøres i forbindelse med korte kurser. Det væsentlige er at kunne give en forsmag på højskolelivet.

Fordelen ved weekendworkshoppen var, at der opstod en fantastisk dynamik mellem deltagerne og de højskoleelever, der gik på skolen i forvejen og som også deltog. På den måde oplevede begge parter, at aldersspændet ikke har betydning for udbyttet af højskolelivet.

Mangfoldighedsprojektet gav samtidig mulighed for at lave nedsat egenbetaling, hvis den ønskede målgruppe tilmeldte sig et langt kursus, der dog havde den fleksibilitet, at det kunne aftales særskilt, om opholdet skulle vare fx 3 eller 8 uger.

Læs også: Elever vil isolere sig sammen på højskolen - ikke hver for sig

Faglige trækdyr

Den positive dynamik kommer blandt andet til udtryk i undervisningen, hvor 50+-gruppen bliver faglige trækdyr på den måde, at de med stor faglig sult og erfaring bliver rollemodeller for de unge, fortæller Helle Møller Riis. Hvor det sociale og højskolelivet som helhed vægter tungt for de unge, er fagligheden i højsædet hos de ældre.

Samtidig kræver det en kritisk masse på 6-10 i den ældre aldersgruppe for, at elevholdet fungerer bedst muligt - også når undervisningen er slut. Det sociale i fritiden er naturligt nok dér, hvor de forskellige livsfaser og præferencer bliver mest tydelige. Hvor de unge dyrker boblen, har det højere prioritet hos de ældre at søge ud fra boblen og opleve kulturlivet og naturen, der omgiver højskolen.

Højskoleophold som springbræt til karriereskift

På Vrå Højskole oplever de, at 50+ målgruppen blandt andet bruger højskolen som springbræt til at skifte fag eller opnå nye kompetencer:

I kraft af, at pensionsalderen skubbes, kan det blive aktuelt for rigtig mange at skulle tage to uddannelser eller skifte karriere midt i livet. Vi oplever flere, der kommer på den baggrund, og i virkeligheden kan højskolen være lige så livsafklarende for denne målgruppe som for de unge.

Helle Møller Riis, PR-medarbejder på Vrå Højskole

Og i en tid, hvor flere vil miste job i kølvandet på pandemien og bliver tvunget til at tænke i nye baner, kan højskolerne bidrage til at bygge bro til nye kapitler i livet. Det er en vigtig opgave at løfte, mener forstanderen:

I forhold til det rummelige arbejdsmarked, mangfoldigheden og vores sociale profil, er det vigtigt at tænke den målgruppe ind i vores hverdag.

Pia Schnoor, Forstander

Se flere projekter under mangfoldighedspuljen