Er højskolerne woke? Skal de være det?

Publiceret 22-03-2021

Disse spørgsmål skaber røre på landets højskoler og giver anledning til mange dilemmaer. Fx når elever og ansatte ønsker ændringer i sprogbrug, festkultur, sangvalg og meget andet.

Debataften om højskolernes 'wokeness'

Alle højskoleansatte inviteres til debataften onsdag den 5. maj 2021 – hvor netop højskolernes ’wokeness’ skal debatteres af Sigrid Dahl, lærer på Krogerup Højskole, og Mads Rykind, forstander på Rødding Højskole.

Ikke alle oplever at blive inkluderet af højskolekulturen, som er meget traditionsbundet. Hvis vi vil være mere rummelige, må vi lytte, når nye strømninger banker på, og kigge indad – hvordan kan vi bedre tage imod elever med fx anden kulturel baggrund?

Sigrid Dahl, lærer på Krogerup Højskole

Læs også: Vi bliver dummere, når de radikale dele af identitetspolitikken slår rod i klasselokalerne

Debatformatet er inspireret af Frirummet, hvor fokus er på at tydeliggøre uenigheder, undersøge tvivl og finde løsninger. Debatpilot Julie Hauge, viceforstander på Gerlev Idrætshøjskole styrer os igennem debatten.

Debatten er især vigtig, fordi den rummer et potentiale til positiv forandring af samfundet, f.eks. når mindre privilegerede samfundsgruppers forhold italesættes og bringes frem i lyset, sådan at de kan forbedres. Omvendt rummer de radikale dele af identitetspolitikken anti-demokratiske tendenser, f.eks. med krav om særhensyn og censurering. Dermed truer disse strømninger ytrings- og undervisningsfriheden.

Citat Mads Rykind

Indledningsvist kridter to højskolekendte forskere banen op: Senioranalytiker ved Videncenter for Folkeoplysning, Rasmus Kolby Rahbæk fortæller om Højskolernes mangfoldighed i et (idé)historisk perspektiv, og Ungdomsforsker Laila Colding Lagermann giver et indblik i den netop publicerede rapport ”Undersøgelse af mangfoldighedspuljen” hvor højskolernes praksis med mangfoldighed belyses.

Læs mere og tilmeld dig debatarrangementet  

Seminarrække om mangfoldighed

Debatten åbner forløbet "Mangfoldighed, målgrupper og meget mere" - en seminarrække om mangfoldighed i praksis (online), initieret af Roskilde Festival Højskole, Løgumkloster Højskole, Den Rytmiske Højskole og FFD. Med seminarrækken ønskes en bred drøftelse om højskolerne og mangfoldighed – i højskolebevægelsen og på den enkelte højskole.