Kickstart af Mangfoldighedsnetværk

Publiceret 31-05-2021

Netværket er for alle højskoleansatte med interesse for diversitet og inklusion på højskolerne. Vi mødes 4 gange årligt, primært online.

Med i alt 30 tilmeldte fordelt på de to første seminarer i rækken om ’Mangfoldighed, målgrupper og meget mere’, er Højskolernes Mangfoldighedsnetværk kommet godt fra start.

Deltagerne har især deltaget for at få inspiration fra andre højskoler, for at få ny viden og for at møde andre højskolepraktikere, der brænder for at styrke højskolernes mangfoldighed. 

Vil du være med?

Næste seminar vil finde sted 18. august, hvor vi vil vi fokusere på elever med erhvervsfaglig baggrund og sammen undersøge hvordan højskolerne kan øge repræsentationen af elever med denne uddannelsesbaggrund.

Netværket vil herefter drøfte en bred vifte af emner inden for mangfoldighedsbegrebet, såsom ’Den inkluderende introuge’ og diversitet som mål for elevrekruttering. Netværket vil både have fokus på praksisfortællinger, vidensinput og konkrete, pædagogiske greb til at skabe inklusion.

Du kan læse mere om indsatsen for mangfoldighed og kontakte Helle Skovmose, hvis du ønsker at blive del af Mangfoldighedsnetværket.