Primærgrupper afskaffes med nyeste retningslinjer

Publiceret 14-06-2021

Den seneste genåbning og de senest offentliggjorte retningslinjer medfører en række ændringer på højskoleområdet.

Retningslinjerne for de korte og lange kurser er blevet opdateret

Retningslinjerne indebærer følgende forandringer:

  • Krav om primærgrupper på korte og lange kurser ophæves
  • Der er fortsat krav om 2 ugentlige tests for alle personer på 15 år og derover (frem til 1. august 2021), der ikke er fritaget for test bekendtgørelsen. Der vil i løbet af juni blive indført en dokumentationsordning for fritagelse for test.
  • Ny ændringsbekendtgørelse fastslår, at børn under 15 år ikke skal testes
  • Folkehøjskolerne skal altså fortsat 2 gange om ugen føre kontrol med, at kursisten har opnået et negativt testresultat. udmelding fra i sidste uge kan kontrol af en test, der er foretaget på ankomstdagen før ankomst til skolen, tælles med som én af 2 kontroller på de korte kurser.
  • Fra 1. august 2021 omlægges kravet om test til en kraftig opfordring om test 2 gange ugentligt. Denne opfordring bortfalder ved udgangen af september.

Læs retningslinjerne

Særligt ift. fællessang

FFD har spurgt Kulturministeriet hvad den seneste åbning betyder for retningslinjerne for fællessang.

Ministeriet svarer i den forbindelse:

"Den konkrete anbefaling om at holde mindst 1-2 meters afstand kan fraviges på folkehøjskolerne. Dog har Sundhedsstyrelsen stadig nogle generelle råd for at forebygge smittespredning, herunder at man bør holde mindst 2 meters afstand, når det er muligt. Hvis det derfor ikke begrænser aktiviteten, giver det stadig mening at holde mindst 2 meters afstand – det er god praksis i hele samfundet."

Det er derfor FFDs vurdering at der kan synges fællessang som vanligt på folkehøjskolerne. Dog kan man vælge at holde afstand hvis det skønnes nødvendigt. 

Ingen test af børn under 15 år

Ny ændringsbekendtgørelse præciserer at højskolerne ikke skal foretage kontrol af test for børn under 15 år.

Se ændringsbekendtgørelse 1261