Ny tolkning af bekendtgørelsen ift. test på korte kurser

Publiceret 08-06-2021

Kulturministeriet har besvaret FFDs henvendelse angående testkravet på de korte kurser.

Hvordan skal kravet om 2 ugentlige tests på korte kurser fortolkes?

Der har været tvivl om hvordan testkravet på folkehøjskoleområdet skal fortolkes i henhold til den gældende bekendtgørelse, når det handler om de korte kurser. FFD har spurgt Kulturministeriet om en præcisering og har modtaget følgende svar:

"Kulturministeriet vurderer, at det vil være muligt at betragte kravet om test ved fremmøde (§3, stk. 1) som indeholdt i kravet om 2 gange ugentlig kontrol (§. 3 stk. 5)."

Test ved fremmøde skal forstås som en test på dagen for kursusstart. 

Eksempel og opmærksomhedspunkter

I forlængelse af ovenstående kan folkehøjskolerne altså nøjes med at teste kursisterne én gang i løbet af et ugekursus, såfremt kursisten har fået en test på opstartsdagen. Bekendtgørelsen beskriver nemlig blot, at folkehøjskolerne skal føre kontrol med, at alle kursister har en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel. 

Eksempel:

  • Et kursus starter søndag.
  • Kursisten har fået foretaget en antigenttest søndag kl. 11.00 og møder op på højskolen kl. 12.00 med negativt resultat
  • Onsdag kl. 11.00 foretager højskolen en test.
  • Denne er gældende til kurset afsluttes lørdag

Opmærksomhedspunkter:

  • Vær opmærksom på, at det er testtidspunktet, der er afgørende for hvornår de 72 timer er gået. Det er derfor vigtigt, at kursisten lader sig teste samme dag som ankomsten til skolen. 
  • Vær opmærksom på, at ved denne model vil kursisterne ikke kunne benytte PCR-test, idet svaret ikke vil foreligge før ankomst til skolen. PCR-testen er mere følsom over for virus end antigentesten og kan derfor have visse fordele ift. at finde frem til eventuel smitte før ankomst. 
  • Vær opmærksom på, at hvis et kursus strækker sig over mere end 7 dage, dvs. f.eks. søndag-søndag, så må folkehøjskolen foretage 2 tests i løbet af ugen som supplement til testen før ankomst, for at leve op til bekendtgørelsens krav. 
  • En skole kan vælge fortsat at teste 2 gange i løbet af kurset.