Ny undersøgelse: Indsats for mangfoldighed på højskoler skaber livsændrende oplevelser for unge

Publiceret 02-02-2021

En ny undersøgelse viser, at et højskoleophold bidrager positivt til minoritetselevers trivsel. Samtidig peger rapporten også på udfordringer i højskolernes mangfoldighedsprojekter og anbefaler bl.a., at skolerne arbejder mere for at sikre, at eleverne føler sig inkluderet.

Pressemeddelelse 27. januar 

Rapporten ”Undersøgelse af mangfoldighedspuljen”, der udkommer i dag, viser, at alle adspurgte elever var enige om, at højskoleopholdet var en livsændrende oplevelse, der bl.a. har givet fornyet selvtillid, styrkede sprogkundskaber og nye venner. En elev udtaler til undersøgelsen:

Så at komme på en højskole – alle er lige, og de er venlige, og de lytter, og det var en helt anden verden, og jeg tænkte: ”Ja, det er selvfølgelig dér! Jeg vidste, den fandtes, den her verden! Jeg vidste det!”

Højskoleelev i mangfoldighedsundersøgelsen

Generalsekretær i FFD, Elsebeth Gerner Nielsen hilser undersøgelsens resultater velkommen og ser frem til at arbejde med anbefalingerne, så højskolen i højere grad bliver en mulighed for alle:

”Højskolerne har et unikt potentiale for at skabe fællesskaber, bl.a. fordi de både er skoler og hjem. Der kan knyttes venskaber og relationer, og der er mulighed for at opnå større forståelse for hinandens baggrunde og synspunkter, ligesom det karakterfri rum giver muligheder for at opnå mere ligeværdige relationer. Netop fordi potentialet er stort, har højskolerne en opgave i at sikre, at dette indfries bedst muligt – både for de elevgrupper, der er nye for højskolen, men også for de nuværende elever – de har også brug for at højskolen er et mangfoldigt mødested.”

I begyndelsen af 2020 igangsatte Folkehøjskolernes Forening en kvalitativ undersøgelse af 6 repræsentativt udvalgte højskoler for at undersøge højskolernes arbejde med at øge mangfoldigheden. Højskolerne har alle søgt Mangfoldighedspuljen, der siden 2019 årligt har uddelt 3 mio kr. til projekter der har til formål at højne mangfoldigheden i den enkelte højskoles elevgruppe. Uddanelses-, ungdoms- og minoritetsforsker Laila Lagermann har udført den eksterne undersøgelse og interviewet udvalgte elever og projektledere på højskolerne om deres erfaringer:

”Jeg oplevede fra alle højskolerne i undersøgelsen en stor iver for at udvikle højskolernes mangfoldighed ift. elevsammensætningen. Både projektledere og elever oplevede gode resultater med projekterne. Men der er også meget at arbejde med, bl.a. bør højskolerne sikre at engagere hele skolen i udviklingen, og også have fokus på at udvikle en mere inkluderende skolekultur på højskolen ved bl.a. at efteruddanne lærerne”

Udfordringen ved at sikre plads til forskellighed er tydelig i denne udtalelse fra en elev:

”Det er først når folk, øh, spørger: ”Nååå, hvor er du fra?”, som det første, altså i stedet for at spørge, hvem jeg er, hvis det giver mening. Så er det dér, hvor jeg føler mig anderledes. Så bliver det lidt akavet. Hvor jeg egentlig gerne vil ses ligesom dem…”

Citat: Højskoleelev til Mangfoldighedsundersøgelsen 2020                                               

Laila Lagermann anbefaler desuden, at højskolerne fokuserer på de etiske dilemmaer, der opstår, når man ønsker at stille skarpt på en gruppe, uden at stigmatisere denne. Her peger Laila Lagermann på, at Højskolerne kan arbejde med en majoritetsinkluderende tilgang. Her bør man ifølge Lagermann overveje, hvordan man som højskole i lærer- og elevgruppen konkret vil arbejde med at sikre inkluderende fællesskaber, hvor etnicitet, kultur, uddannelsesbaggrund, alder, køn indgår som en befolkningsrepræsentativ og dermed nødvendig del af skolens mangfoldighed og ikke som afvigelser fra en smal forståelse af normalitet med ekskluderende konsekvenser til følge.

Få mere viden om højskolerne og mangfoldighed

Find undersøgelsen i to versioner

Samlet: Undersøgelse af mangfoldighedspuljen - Kortlægning, casestudie og anbefalinger

Læs og bliv inspireret af den kvalitative undersøgelse om både elever og projektledernes erfaringer med mangfoldighedsarbejdet. Find reaultater, konklusioner og anbefalinger.

Find hele mangfoldighedsundersøgelsen

Download

 

Opsamling: Sammenfatning af resultater og anbefalinger

Få den forkortede undersøgelse serveret på kun 10 sider. Indeholder resumé af den samlede rapport inkl. reslutater, opsamling og anbefalinger.

Læs den forkortede opsamling af mangfoldighedsundersøgelsen

Download

Fakta

I 2019 blev Mangfoldighedspuljen oprettet for at understøtte højskolernes arbejde for, at udvikle elevsammensætningen mod større mangfoldighed og befolkningsrepræsentativitet. Mangfoldighed forstås bredt og omfatter blandt andet elever med etnisk minoritetsbaggrund, unge uden ungdomsuddannelse, voksne i job og elever med funktionsnedsættelser.

Puljen uddeler 3 mio. kr. årligt, bevilliget af Kulturministeriet.

41 højskoler har fået bevilliget midler til at arbejde med mangfoldighed. Derudover er der stor interesse for viden og erfaringsudveksling omkring emnet som tildeles stor vægt i højskolebevægelsen, bl.a. i Folkehøjskolernes Forenings strategi.