Højskolerne vil tiltrække flere unge med minoritetsetnisk baggrund

Publiceret 07-12-2021

Unge med minoritetsetnisk baggrund er underrepræsenteret på landets højskoler, og det skal der i de kommende år gøres noget ved. Sådan lyder det fra Folkehøjskolernes Forening, som netop har modtaget en række nye anbefalinger til mulige tiltag fra tidligere elever

"Det har været rigtig rart at snakke med andre minoriteter om det at gå på højskole," siger Prince Henry Kwese Asara, som har siddet med i Ungepanelet.

Sænk de økonomiske barrierer, anerkend problemer med diskrimination, og opdyrk højskoleambassadører med minoritetsetnisk baggrund.

Sådan lyder det blandt andet i en række nye anbefalinger til landets højskoler. Anbefalingerne er lavet af et ungepanel, nedsat af interesseorganisationen Mino Danmark, der også har stået for udfærdigelsen af rapporten.

Fælles for panelets medlemmer er, at de er tidligere højskoleelever og har minoritetsetnisk baggrund. Selvom de alle var glade for deres ophold, oplevede de problemstillinger, som de tror kan afholde mange med anden etnisk baggrund end dansk fra at tage på højskole.

Vigtigt at sikre et inkluderende fællesskab på skolen

Det gælder blandt andet 27-årige Prince Henry Kwesi Asare, som var højskoleelev i 2020.

Sammen har vi kunnet slå ned på de punkter, hvor der var noget at tage hånd om, og så har det været dejligt med den store opbakning og lydhørhed fra højskolernes side.

Prince Henry Kwesi Asare, Ungepanelet

Sidste efterår delte han sin oplevelser med diskrimination under opholdet.

”Det har været rigtig rart at snakke med andre minoriteter om det at gå på højskole og få bekræftet, at jeg ikke var alene med mine oplevelser. Sammen har vi kunnet slå ned på de punkter, hvor der var noget at tage hånd om, og så har det været dejligt med den store opbakning og lydhørhed fra højskolernes side,” siger Prince Henry Kwesi Asare, som i dag læser sociologi på Københavns Universitet.

Han håber, at anbefalingerne kan få højskoler til at indse, hvilke strukturelle problemer og blinde vinkler der eksisterer, og hvordan de kan gribes an.

”Det er vigtigt, at det ikke er de enkelte elever, der selv skal tage hånd om problemerne, men at der er en ledelse og et system, som tager ansvar og sikrer et mere inkluderende fællesskab på skolen. Det gør det muligt at forebygge og bekæmpe de dårlige oplevelser, man som minoritet kan have på en højskole. Ellers vælger man højskolerne fra,” siger han.

Højskolerne skal være et sted for alle

I begyndelsen af oktober blev der offentliggjort en analyse, som sammenligner højskolernes elever og kursister med befolkningen generelt, og den viste, at unge med anden etnisk herkomst i dag fylder meget lidt på landets højskoler. Hvor indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør omkring 11 procent af de 18-25-årige i Danmark, udgør de mellem 4 og 5 procent af de unge under 30 på lange højskoleophold.

Det findes fortsat en række økonomiske, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer, der gør, at højskoleophold ikke er en mulighed for nogle grupper og enkeltpersoner.

Andreas Harbsmeier, udviklingschef i FFD

Det ligger som en målsætning for foreningen, at flere skal have mulighed for at komme på højskole. Ifølge FFD's udviklingschef, Andreas Harbsmeier, handler det om at nedbryde barrierer.

”Det findes fortsat en række økonomiske, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer, der gør, at højskoleophold ikke er en mulighed for nogle grupper og enkeltpersoner. Dem vil vi gerne være med til at nedbryde, og her kommer ungepanelet med en række interessante anbefalinger til FFD og højskolerne,” siger han.

Ifølge Andreas Harbsmeier har mange højskoler og FFD gennem en længere årrække arbejdet for at nedbryde de barrierer, men anbefalingerne peger på, at ikke alt er lykkedes. En nylig offentliggjort undersøgelse viser også, at elevsammensætningen på højskolerne ikke helt afspejler befolkningssammensætningen i samfundet. Blandt andet fylder at unge med anden etnisk herkomst i dag meget lidt på landets højskoler. Hvor indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgør omkring 11 procent af de 18-25-årige i Danmark, udgør de mellem 4 og 5 procent af de unge under 30 på lange højskoleophold.

Læs også: Ny undersøgelse: Højskolerne er for hele befolkningen, men mangfoldigheden kunne være større

FFD har i dag et mål om, at elevsammensætningen på højskolerne skal afspejle befolkningssammensætningen i samfundet. I begyndelsen af oktober blev der offentliggjort en analyse, som er lavet for FFD og sammenligner højskolernes elever og kursister med befolkningen generelt, og 

Læs anbefalingerne fra Ungepanelet her.

Læs om FFD's indsatsområde "Højskole for flere" 

 

Ungepanelet

  • Blev etableret for at give tidligere højskoleelever med forskellig minoritetsetnisk baggrund en platform, hvor de kunne drøfte erfaringer og udvikle anbefalinger og idéer, der kan kvalificere højskolernes arbejde for øget mangfoldighed. Nogle af medlemmerne har flygtningebaggrund, andre er efterkommere. De har gået på forskellige højskoler i perioden 2014 til 2020.
  • Panelet mødtes fire gange – fysisk eller online - mellem januar og juni 2021. Det er muligt at invitere Ungepanelet på skolebesøg.
  • Mino Danmark har stået for rekrutteringen af Ungepanelet, hvilket er sket gennem organisationen eget netværk samt FFD og sociale medier. Mino Danmark arbejder blandt andet for at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder, stemmer og samfundsdeltagelse.