Deltag i Højskolernes seminar om seksuel dannelse

Publiceret 02-12-2021

Hvordan kan man som højskole forholde sig til den fornyede opmærksomhed på grænser, køn og seksuelle relationer? FFD inviterer til seminar om seksuel dannelse på Brandbjerg Højskole den 7. marts 2022.

Hvordan sikrer man et godt og frit fællesskab, hvor alle føler sig trygge til at tale om seksuelle grænser, og hvor man undgår krænkelser eller misforståelser?

Det er et spørgsmål, som landets højskoler – ligesom mange andre foreninger, organisationer og arbejdspladser – skal forholde sig til i dag. 

Som led i den indsats er konsulent Marie Valentin Beck blevet tilknyttet foreningen, så hun kan være med til at udvikle materiale og rådgivningstilbud inden for området seksuel dannelse samt stå for et større seminar d. 7. marts 2022.

”Udviklingen inden for unge, køn og grænser kan have betydning for, hvordan højskolerne går til deres elever, og hvilke rammer de sætter op. Men højskolerne er jo forskelige, og derfor handler det om at udvikle materiale og besøge de højskoler, der ønsker det, for eksempelvis at facilitetere en samtale om, hvordan højskolerne selv kan arbejde med området. Det kan være udviklingen af en samværspolitik eller af en øget forståelse af den bevægelse, der er blandt unge,"

fortæller Marie Valentin Beck

SEMINAR: seksuel dannelse – at være højskoleelev og –ansat i en brydningstid.

Seminariet tager afsæt i behovet for seksuel dannelse i et historisk perspektiv, efterfulgt af de lovmæssige rammer. Herefter kigges nærmere på, hvordan der konkret arbejdes med seksuel dannelse i højskolen, og hvordan eleverne bliver seksuelt dannede.

Der vil på seminariet være rig mulighed for at erfaringsudveksle og reflektere i fællesskab. Seminaret er tiltænkt højskoleansatte, og der vil være en række oplæg og debatter. 

Se programmet og tilmeld dig her.

Unge stiller nye krav

Arbejdet med seksuel dannelse er relevant mange steder i samfundet, og det gælder også på højskolerne.

Der er nogle bevægelser lige nu, som gør, at mange unge mennesker stiller nye krav og har et andet sprog og nogle andre redskaber til at blive bevidst om grænser og identitetsmarkører. Det gælder også for mange af de unge, der befolker højskolerne.

Marie Valentin Beck, konsulent

”Det er på kort tid blevet tydeligt for mange flere, især unge, at vi står på skuldrene af en historie og nogle strukturer, der gør samfundet og fællesskaberne nemmere at være i for nogle end – og nogle gange på bekostning af – nogle andre. Der er nogle bevægelser lige nu, som gør, at mange unge mennesker stiller nye krav og har et andet sprog og nogle andre redskaber til at blive bevidst om grænser og identitetsmarkører. Det gælder også for mange af de unge, der befolker højskolerne,” siger hun.

Flere aktiviteter er sat i gang

I FFD’s strategiplan for de kommende år står der blandt andet, at FFD skal styrke sin rådgivning til højskolerne, når det kommer til samvær og seksuel dannelse, og at højskolerne skal bidrage til, at der udvikles samværskulturer, der modvirker sexisme.

”Der er et stort behov på højskolerne for at kunne tale om de forhold og tendenser. Derfor vil FFD gerne være med til at sætte en ramme op for den samtale og understøtte højskolernes arbejde, hvor der er behov for det,” lyder det fra udviklingschef Andreas Harbsmeier.

Vil du som højskole have rådgivning om seksuel dannelse og samværspolitikker, kan du kontakte Marie på mailadressen mvb@ffd.dk

Program for seminaret

9.00: Velkommen

9.05: Dagens formål og indhold ved Lisbeth Trinskjær

9.15: Oplæg: "Hvorfor er der behov for seksuel dannelse i 2021?"
- Lene Stavngaard, national chef i Sex & Samfund

10.15: Paneldebat: "Højskolebevægelsens frihedsideal i en brydningstid"
- Lene Stavngaard, national chef i Sex & Samfund, Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole, Laura Dyhrcrone, studerende ved Den Danske Filmskole og tidligere elev på filmhøjskolen i Ebeltoft og Marie Valentin Beck, diversitetsrådgiver særligt tilknyttet FFD's indsats Seksuel dannelse. Moderator: Sofie Buch Hoyer

11.15: Kaffe og frugt

11.45: Oplæg: "Hvad siger loven om krænkelser? Hvad siger loven ikke?"
- Thor West, FFD

12.15: Frokost

13.00: Oplæsning fra "Grundtvig er død"
- Laura Ringo, forfatter

13.15: Introduktion til faget "Køn, krop og seksualitet"

13.25: Oplæg: "Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen"
- Mette Øyås, lærer på Brandbjerg Højskole

13.55: Kaffe og kage

14.10: Praksisværksted: "Hvordan kan jeg arbejde med seksuel dannelse på egen højskole"

15.10: Opsamling og fælles refleksion
- Mette Øyås, lærer på Brandjberg Højskole

15.25: Afrunding, det videre arbejde og farvel & tak 

15.30: Slut

Det står der i højskolernes strategi om seksuel dannelse:

  • Rådgivning og pædagogiske tilbud inden for feltet ”seksuel dannelse” skal styrkes. Der sammensættes blandt andet en tværgående arbejdsgruppe, der sammen skal udvikle tilbud og besvare henvendelser fra højskolerne.
  • FFD skal understøtte højskolernes udvikling af egne samværspolitikker. Der udvikles materiale, som skolerne kan bruge til dette.
  • I 2022 beskrives og etableres et større udviklingsprojekt om seksuel dannelse. Projektet vil blandt andet afdække, hvad højskolen som dannelsesrum særligt kan bidrage med i relation til seksuel dannelse. På baggrund af det udvikles kurser, materialer og guidelines til højskolerne.
  • I begyndelsen af 2022 afholdes der et seminar for højskoleansatte om seksuel dannelse. Målet er blandt andet at skabe dialog og dele viden tværs af højskolerne.

Læs om højskolernes indsats i strategiplanen