Orientering om Finanslov 2022

Publiceret 31-08-2021

Den 30. august 2021 har regeringen offentliggjort finanslovsforslaget for 2022 (FFL2022). Og lige som sidste år er der ikke indbygget besparelser på højskoleområdet.

Takststrukturen er uændret, og i orientering om FFL 2022 ses taksterne for 2022, som de fremgår af FFL 2022. Sammenlignet med FL2021 er der for alle takster tale om en stigning på 1,1% svarende til den beregnede pris- og lønregulering. 

Af finanslovsforslagets budgettal frem til og med 2025 fremgår det, at der heller ikke budgetteres med besparelser i de kommende år.

Hele finanslovsforslaget kan ses på:

Uddrag af forslag til Finanslov  2022

Orientering om FFL 2022

Det er også på finansloven, at grænsebeløbet for øvrige indtægter uden fradrag i grundtilskuddet fastsættes. Der vil således i 2022 ske et fradrag i grundtilskuddet på 4 % af øvrige indtægter ud over grænsebeløbet, der uændret er fastsat til 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan dog ikke reduceres til under 168.397 kr.

Vi vender tilbage med endelige tal, når finansloven er vedtaget.