Tilsyn med udførelse af selvtest på folkehøjskolerne

Publiceret 22-04-2021

Kulturministeriet har besluttet, at der skal føres et løbende tilsyn med folkehøjskolernes testning af elever. Slots- og Kulturstyrelsen vil derfor fra dags dato føre dette tilsyn i sammenhæng med det generelle tilsyn. Læs om de nye krav.

Slots- og Kulturstyrelsen vil fra dags dato føre tilsyn med udførelse af selvtest

Slots- og Kulturstyrelsen vil fra dags dato føre tilsyn med folkehøjskolernes testning af elever. Tilsynet foretages i sammenhæng med det generelle tilsyn, som styrelsen udfører for at sikre skolernes opfyldelse af betingelserne i lov om folkehøjskoler.

Højskolerne skal udarbejde en drejebog for deres testprocedurer

Der vil ikke være tale om et sundhedsfagligt tilsyn, men et tilsyn, der sikrer at skolerne har udarbejdet lokale procedurer for udførelse af selvtest. Folkehøjskolerne pålægges derfor at udarbejde en såkaldt testdrejebog, der beskriver en række oplysninger og arbejdsgange i forbindelse med selvtestning. Drejebogen skal løbende opdateres og være tilgængelig elektronisk. Den skal bl.a. indeholde kontaktoplysninger på testansvarlig og supervisorer, lokale retningslinjer for testningens afvikling, retningslinjer for hygiejne og beskrivese af dataindberetning og GDPR. 

Drejebogen kan ses som et værktøj for skolerne

Drejebog tænkes primært anvendt af skolen selv i det daglige arbejde med testningen og skal medvirke til, at ledelse, medarbejdere og supervisere har et fælles vidensgrundlag om procedurer og krav, der gælder lokalt ved afvikling af test. Styrelsens tilsyn vil blive udført med udgangspunkt i kontrol af, at skolerne har udarbejdet en testdrejebog og at den indeholder alle relevante oplysninger til brug for processen omkring test.

Se nærmere detaljer fra Slots-og Kulturstyrelsen om tilsyn med udførelse af selvtest på folkehøjskolerne