Nyt om særlige feriedage (feriefridage) optjent i 2019

Publiceret 14-04-2021

Særlige feriedage (feriefridage) optjent i 2019, der ikke er afviklet inden udgangen af april 2021, skal udbetales eller overføres til næste ferieår.

Særlige feriedage (også kaldet den 6. ferieuge) optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 skulle være afviklet i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021. Bemærk, at særlige feriedage stadig følger principperne for optjenings- og afviklingsperioder svarende til den gamle ferielov.

Såfremt de ikke er afviklet, skal de enten udbetales med lønnen i april 2021 eller aftales overført til den kommende ferieafholdelsesperiode, som er 1. maj 2021 til 30. april 2022.

Beløbet til udbetaling beregnes som 0,5% pr. særlig feriedag af den ferieberettigede løn for optjeningsperioden (kalenderåret 2019). De fleste lønsystemer beregner automatisk beløbet ved valg af udbetaling af dagene.

Vi anbefaler at der ved overførsel til næste periode laves en skriftlig aftale mellem medarbejder og skole. Aftalen skal være underskrevet af begge parter inden udgangen af april 2021.

Besøg FFDs infoside om ferie mv.