Bedre muligheder for at tage en del af uddannelsen på højskoler for elever på EGU

Publiceret 30-11-2020

Takket være en politisk alliance over midten sikres, at også sårbare unge har mulighed for at komme på højskole, blandt andet som del af et EGU-forløb.

Alliance hen over midten

På Folkehøjskolernes Forenings årsmøde blev der skabt en politisk alliance hen over midten. En alliance, som vil være med til at sikre, at også sårbare unge har mulighed for at komme på højskole, blandt andet som del af et EGU-forløb.

På den baggrund har Kristian Jensen fra Venstre taget initiativ til at samle et flertal, som har skrevet en beretning i Folketingets Uddannelsesudvalg. Beretningen pålægger regeringen at sikre, at staten finansierer deltagerbetalingen, hvis en ung som del af et EGU-forløb ønsker at komme på højskole. Det politiske flertal består af  Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Mange tak for den opbakning til en højskole for flere. Med større mangfoldighed.

Beretningen kan læses her

Folkehøjskolernes Forening har flere indsatser for at få højskoleopholdet til at være en del af en uddannelse. Læs mere om, hvordan erhvervsgrunduddannelse (egu), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og kombineret ungdomsuddannelse (kuu), hvis de er skrevet ind i uddannelsesplanen for de respektive uddannelser, kan udgøre en del af den enkelte uddannelse på:

Folkehøjskolernes Forenings hjemmeside