Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud

Publiceret 22-03-2020

Kulturministeren sikrer Højskolernes statstilskud, selv om Corona-krisen betyder, at elevtallet daler. Det glæder formand for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær, da det skaber mere sikkerhed for højskolernes økonomi og nogen ro til at arbejde videre med de udfordringer, Corona-krisen har skabt for højskolerne.

Sikkerhed for højskolernes økonomi

 

Højskolernes statstilskud er afhængigt af, at højskolerne har betalende elever. Derfor er højskolernes økonomi dobbelt udfordret på grund af Corona-krisen, da et fald i elevtallet vil betyde frafald af både elevernes egenbetaling og af statstilskuddet.

Tilskud efter 2019-niveuaet

Udfordringen med statstilskuddet er der imidlertid nu fundet en løsning på. Kulturminister Joy Mogensen har besluttet at gøre brug af den hjemmel, der blev givet af Folketinget torsdag, således at højskolerne i 2020 kan modtage tilskud uafhængigt af antallet af betalende elever. Tilskuddet vil blive fastsat efter 2019-niveauet.

Udskudt indbetaling af skat

Alle højskolerne kan desuden bruge den ordning, der giver mulighed for at udskyde indbetalinger til Skat. Desuden kan de højskoler, der får mindre end 50 procent af deresomkostninger dækket af det offentlige, også søge om lønkompensation på lige fod med alle andre ramte virksomheder, 

Formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Lisbeth Trinskjær, kvitterer for kulturministerens melding.

”Vi glæder os over ministerens melding, der kan skabe nogen ro om højskolernes økonomi i en usikker tid. Udmeldingen skaber også forhåbninger om, at det med de eksisterende og kommende tiltag bliver muligt for højskolerne til dels at dække den tabte egenbetaling,”

siger Lisbeth Trinskjær.

Højskolerne måtte i sidste uge sende eleverne hjem på foranledning af statsministerens anbefaling. Da det endnu er uklart, hvornår eleverne kan vende tilbage og om de mange korte kurser, der er planlagt, kan gennemføres, har det skabt usikkerhed om højskolernes økonomi.

”Det er ikke realistisk, at vi kommer ud af krisen helt uden indtægtstab og pres på højskolerne økonomier – og vi er bevidste om, at vi også skal yde vores bidrag. Men det vigtigste for os er, at alle højskolerne kan stå klar, når eleverne igen må komme. Det glæder vi os virkelig meget til,”

siger Lisbeth Trinskjær.

Følg FFDs orientering om Coronavirus og højskolerne