Seminar: Hvordan bliver højskolen mere tilgængelig for unge med flygtningebaggrund?

Publiceret 13-09-2019

Som flygtning og ny i Danmark, er det ikke altid nemt at afkode kulturen, samværet og undervisningsformen på en højskole. Men det kan der laves om på. Med Seminaret "Flygtninge på højskole" inviterer Brenderup Højskole ansatte fra andre højskoler til erfaringsudveksling og en diskussion om, hvordan højskoler kan blive mere tilgængelige for unge med flygtningebaggrund.

For mange elever med flygtningebaggrund, der kommer fra konfliktramte områder, er dét at sige sin mening slet ikke en prioritet.

Sally Morell, højskolelærer

På Brenderup Højskole har de erfaret, at det kan være udfordrende at lave forløb med flygtninge, hvor man opnår et ligeværdigt møde mellem elever med og uden flygtningebaggrund. Det skyldes både problematikker omkring sproget, men også den frie, deltagerorienterede undervisningsform kan være intimiderende, når man er vokset op i en anden kultur:

"De fleste danske elever ved, hvad højskole er og kommer hurtigt ind i formen, men for mange elever med flygtningebaggrund, der kommer fra hårdt konfliktramte områder, er dét at sige sin mening og udvikle sig som menneske i et fællesskab slet ikke en prioritet. Det at have egne idéer og holdninger, og opleve at de idéer har værdi, er uvant for mange af dem," fortæller Sally Morell, der er højskolelærer på Brenderup Højskole.

Vi oplever, at de kan være generte og usikre på, hvad de kan byde ind med. De kan have svært ved at deltage i hverdagssamtaler og falde ind i fællesskabet.

Sally Morell

I foråret 2019 besluttede højskolen derfor at starte linjefaget Skaberiet, hvor unge flygtninge arbejder sammen med danske elever om events, projektledelse og personlige fortællinger:

"Socialt entreprenørskab og iværksætteri er kernen i Skaberiet, og det booster virkelig de unges tro på, at deres idéer har værdi, og at man kan skabe noget, selvom man kommer fra hårde vilkår. Og at man har lige så meget at byde ind med som de danske elever - det er bare nogle forskellige ting," uddyber Sally.

Projekterne, der opstår i Skaberiet, lægger op til, at eleverne byder ind med mange forskellige kompetencer, og derfor er det mindre afgørende, om du flydende i sproget eller forstår dig på at lægge et budget. Der er brug for at løse både strategiske, kreative og praktiske opgaver, hvorfor alle elever oplever at blive bragt ligeværdigt i spil og skabe værdi for projektet og fællesskabet.

undefined

Samarbejde med DFUNK

Faget og metoderne er skabt i samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningshjælps Ungdom), som har haft succes med at afholde sommercamps, hvor flygtninge og danskere er projektledere sammen.

Samarbejdet med DFUNK har også betydet, at højskolen har haft nemmere ved at rekruttere unge til Skaberiet, som ikke selv ville have fundet højskolen eller overvejet, at det kunne være en mulighed for dem.

Deltag i seminaret: Flygtninge på højskole

Med støtte fra FFD's Mangfoldighedspulje, har Brenderup Højskole taget initiativ til at afholde et seminar for alle højskoleansatte med interesse for at øge udbytttet af flygtninges højskoleophold:

Vi vil gerne sætte fokus på hvordan, vi kan gøre det lettere for flygtninge at komme på højskole, men også hvordan vi højner kvaliteten af opholdet, når de så er her.

Sally Morell, højskolelærer

Seminaret er en mulighed for at få inspiration og perspektiver på integrationsområdet fra aktører med fingeren på pulsen både inden for højskoleverdenen og uden for, samt en unik mulighed for at få perspektiver fra dem det hele handler om – de unge med flygtningebaggrund.  

"Du skal deltage i konferencen, fordi du har interesse i at gøre højskolerne endnu mere relevante og tilgængelige for unge med flygtningebaggrund. Og fordi du har lyst til at møde nogle af dem, vi ofte taler om, men ikke taler med," siger Sally.

Mød blandt andet..

undefined

Program og tilmelding

Tilmelding sendes til sally@brenderuphojskole.dk S.U. senest 25/10-2019

Læs invitationen og se det fulde program for seminaret her

Bidrag med et dilemma

Ved tilmelding skal du medsende ét spørgsmål/dilemma, som du gerne vil i dialog om i forhold til temaet ’Flygtninge på Højskole’.

Dilemmaet kan omhandle noget, I selv har oplevet eller har erfaring med i forhold til jeres egne elever med flygtningebaggrund eller noget mere generelt i forhold til temaet