Ny højskoleskov skal kompensere for CO2-aftryk på studierejser

Publiceret 06-03-2019

Selvom flere højskoler vælger flyrejsen helt fra, kan flyveturen for andre være nødvendig for at skabe vigtige kulturmøder. Med den nye højskoleskov kan højskolerne og deres elever give noget tilbage til naturen, når de vælger at flyve.


Højskolerne får deres egen klimavenlige skov

Der har den seneste tid været opmærksomhed omkring højskoler, der fravælger flyrejser af hensyn til klimaet. Et fravalg, der kan være problematisk for skoler, hvor studierejsen er en central del af det dannelsesprojekt, der ligger i at opleve globale udfordringer og kulturmøder langt fra Danmark.

Men hvordan kan højskolerne lære deres elever at leve og tænke bæredygtigt, samtidig med at de benytter den mest klimabelastende transportform i højskole-regi, der sætter et massivt CO2-aftryk og dermed er med til at øge drivhuseffekten?

En ny højskoleskov skal imødekomme dette dilemma.

Sidste torsdag godkendte FFD's bestyrelse nemlig oprettelsen af en pulje, hvor højskoler og deres elever frivilligt kan indbetale et beløb, der svarer til det CO2-atryk, som studierejsen med fly har skabt. Puljen er navngivet Højskoleskoven, og det er den fordi, pengene skal bruges til at rejse dansk skov. En skov, der bliver højskolernes helt egen. 

"Mange højskoler spørger til klimakompensation, så interessen for handling er der. Og med puljen vil vi gerne give et tilbud til samvittigheden til de højskoler og elever, der gerne vil gøre noget for klimaet samtidig med, at de vil rejse til vigtige og gode destinationer", siger Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent i FFD og koordinator for Højskolernes Bæredygtighedsudvalg, der kom med idéen til Højskoleskoven.

Ny skov med pædagogisk sigte

Ved at indbetale et beløb til Højskoleskoven i forbindelse med flyrejser får højskolerne og deres elever mulighed for at sætte et positivt aftryk på klimaet. På sigt kan skoven også bruges med henblik på undervisning og udflugter:

"Puljen er skabt for at sætte endnu mere fokus på bæredygtighed og for at få opfyldt drømmen om at få et stykke uberørt natur i Danmark, der kan bruges som undervisningslokale for højskoleeleverne. Så kan vi tale om biodiversitet og mangfoldighed i naturen", siger Johannes Schønau.

Det er ikke fast besluttet, hvad puljen specifikt skal bruges til, men det kunne være opkøb af landbrugsjord med henblik på naturlig skovrejsning eller opkøb af skov med henblik på bevarelse og omlægning til naturskov.

Alt afhænger af puljens størrelse, og FFD vil vurdere mulighederne med grundig vejledning fra organisationen Verdens Skove. Puljen finansieres desuden af indbetalinger i forbindelse med FFD's flyrejser i arbejdsmedfør, og dens indestående vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Initiativet om en højskoleskov understøtter foreningens strategi om at være en løsningsorienteret partner i den samfundsmæssige omstilling til bæredygtighed:

Vi må være forpligtet på at uddanne og danne vores elever til at kunne agere i forhold til de mange dilemmaer og tvivlsspørgsmål, der opstår, når man gerne vil gøre sit bedste for en mere bæredygtig verden. Folkehøjskolen må medvirke til at bringe håb for fremtiden. Vores elever og kursister må forlade os med personlig og faglig ballast og med begrundet håb om – i fællesskab med andre - at kunne skabe en fremtid for sig selv, for andre og for verden. Intet mindre.

Uddrag fra FFD's strategi for perioden 2018-22

Et godt kompromis

Isoleret set er skovrejsning som kompensation for flyrejser ikke nødvendigvis den rigtige vej at gå, da kompensationen aldrig vil være tilstrækkelig til at dække udledningen. Til gengæld mener Johannes Schønau, at metoden kan være ét af mange gode kompromiser, hvis man tager de samlede verdensmål i betragtning:

"Hvis man kigger på de samlede verdensmål og ikke blot mål 13: Klimaindsats, er mange af dem afhængige af indsigt og viden, som kun kan opnås ved det menneskelige møde i dét land, hvor handlingen er nødvendig. Det er et evigt dilemma og vil være det, så længe flytrafikken påvirker klimaet. Projektet Højskoleskoven er ikke en endegyldig løsning, men blot endnu en mulighed for handling, dannelse og oplysning om problematikken,” siger han.

Johannes, der også er lærer på Egmont Højskolen, mener at puljen er en oplagt mulighed for skoler, der gerne vil gøre en indsats men ikke kan undgå at flyve:

"Som lærer vil jeg foreslå, at det er vejen at gå. Men der er forskellige måder at gøre det her på. Nogle højskoler vil måske vælge, at det er højskolerne selv, der går ind og indbetaler og nogle vil vælge at ligge det oven i prisen på en studietur, mens nogle vil lade det være frivilligt op til eleverne at klimakompensere og indbetale til Højskoleskoven", siger han.

Projektet kører i første omgang over tre år, hvorefter det vil blive revurderet i januar 2022. 

Læs mere om Højskoleskoven her

 

Sådan indbetaler du penge til Højskoleskoven

  • Udregn hvor stor indbetalingen skal være i forhold til det CO2-aftryk, den pågældende rejse efterlader*
  • Indsæt beløbet på konto: 5301-0250280 - Husk afsender
  • Find den rette måde at formidle dilemmaerne omkring klimaudfrodringer, flyrejser mv. til netop jeres elever

*Efter dialog med CONCITO har vi valgt at benytte beregneren hos Atmosfair.de. Den skal bruge: destination til/fra og antallet af rejsende. Frivilligt kan man indtaste hvilken klasse I flyver med, flytype samt ruteform.