Ny gennemskrivning af højskoleloven og påmindelse om gruppelivsforsikring

Publiceret 03-04-2019

Ny gennemskrivning af højskoleloven

Ministeriet har fået højskoleloven af 2013 gennemskrevet, så alle senere ændringer er blevet indarbejdet.

Den ajourførte højskolelov kan ses på retsinformation.

Gruppeliv

FFD har modtaget spørgsmål vedrørende gruppeliv for højskolelærere.

Vi vil gerne på ny gøre opmærksom på, at det med ansættelsesbekendtgørelsen fra 2016 er blevet pligtigt for højskolerne at tegne gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv for de forstandere, viceforstandere og lærere, der har en tjenestemandslignende ansættelse.

Læs mere her