Gruppeliv

Publiceret 26-05-2016

Skolerne skal fra 1. aug. 2016 indbetale til Forenede Gruppeliv (FG) for de pædagogisk ansatte, der har en tjenestemandslignende pensionsordning.

Det er i dag almindeligt, at man via sin pensionsordning har en gruppelivsforsikring. Dette gælder imidlertid ikke for de ansatte, der har en tjenestemandslignende pensionsordning.

Derfor er der i den nye ansættelsesbekendtgørelse en bestemmelse om, at skolen for disse personer skal indbetale et månedligt beløb til FG, idet der henvises til Finansministeriets cirkulære om den til enhver tid gældende ordning for gruppelivsforsikring og kritisk sygdom. 

FFD har været i kontakt med FG, der oplyser, at skolerne skal kontakte dem, oplyse navn og adresse samt skolens cvr nr., hvorefter skolen vil blive oprettet. Præmien på de 108,35 kr. pr. person pr. mdr. (i henhold til aftale 85034) skal lægges til lønnen før skat og trækkes igen med 108,35 kr. efter skat, så den forsikrede selv betaler skatten af præmien.