Ansøgningfrist for vikartilskud 1. oktober

Publiceret 04-09-2018

Husk at søge godtgørelse og vikartilskud i forbindelse med uddannelsesfravær, senior- og fratrædelsesordninger med videre inden 1. oktober.

FFD gør opmærksom på, at skoler, der ønsker at søge om godtgørelse og vikartilskud i forbindelse med uddannelsesfravær (tidligere Vikarpuljen), tilskud til senior- og fratrædelsesordninger samt til efterindtægt for skoleåret 2017-18, skal indsende oplysningsskemaet senest den 1. oktober 2018.

FFD har sendt mail til højskolernes kontorer vedrørende dette.

Oplysningsskemaet, samt information, kan findes her.

For yderligere information og spørgsmål kontakt Thor West Nielsen.

 

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.