FFD modtager 1,1 mio. kr. til europæisk ungdomstopmøde

Publiceret 28-11-2018

Europa-Parlamentet har valgt at støtte projektet 'Young Europe is Voting' med over 1 mio. kr. Formålet er at styrke de unges stemme og bringe deres syn på Europas udfordringer og fremtid på dagsordenen i valgkampen op til EP-valget i maj 2019.


Ungdomstopmøde på højskolerne i 2019

Unge interesserer sig for EU, men ikke alle stemmer eller blander sig i debatten op til valget. Derfor har FFD i samarbejde med Nyt Europa søgt Europa-Parlamentet (EP) om støtte til projektet 'Young Europe is Voting'. Målet er at styrke de unges stemme, og bringe de emner, som fylder for unge, ind i debatten frem mod EP-valget.

I sidste uge landede den gode nyhed om, at projektet har modtaget en bevilling på 1,1 mio. kr. fra Europa-Parlamentet. Et beløb, der glæder projektlederen Daniel Kern, og som vil øge mulighederne for at involvere flest mulige europæiske unge:

De 10 deltagende højskoler var i forvejen indstillet på at gå videre med projektet, men vi havde ikke kunnet nå de samme ambitiøse mål med så mange unge europæiske gæster og et stort fællestræf, hvis vi ikke havde fået bevillingen.

Daniel Kern, projektleder i FFD

Young Europe is Voting

Projektet varer en uge fra 6.-12. maj. De første fem dage inviteres 100 unge europæere til 10 danske højskoler, hvor der er fokus på kulturmøder og unges tanker om EU’s udfordringer i dag og i fremtiden. De skal arbeje med emner som klima, flygtninge/migranter, sundhed og trivsel, kultur/identitet og EU’s rolle i verden.

Ungdomsø som talerør

I den afsluttende weekend 10.-12. maj samles 200 unge (100 europæere plus 100 danske højskoleelever) på den nye ungdomsø og udarbejder en række fælles budskaber og visioner for EU.

De unge skal udvikle redskaber til, hvordan man kan indgå i den demokratiske samtale og debat, så deres stemmer blive hørt via forskellige kommunikationskanaler. Politikere, der stiller op til EP, vil også besøge Ungdomsøen, for at lytte og forholde sig til de unges visioner og budskaber.

I kraft af de unges egen indsats og nationale såvel som internationale medier, er håbet, at få sat de unges udfordringer, visioner og løsningsforslag på dagsordenen, i en debat, der kan være svær at påvirke for den enkelte unge.

International dag 7. februar 2019

I anledning af valgåret 2019 vil International Dag den 7. februar 2019 på Vartov i København have EP-valget i fokus. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig her.

Der vil være god mulighed for at deltage i workshops og blive skarp på, hvordan netop din højskole kan sætte fokus på EU og europæiske forhold op mod Europaparlamentsvalget i maj 2019. Herunder information om tilskudsmuligheder til at afholde arrangementer på din egen højskole.

Højskoler der deltager i Young Europe is Voting:

  • Grundtvigs Højskole
  • Egmont Højskole 
  • Krogerup Højskole
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup
  • Vrå Højskole
  • International People's College (IPC)
  • Højskolen Østersøen
  • Idrætshøjskolen Århus
  • Uldum Højskole
  • Silkeborg Højskole

Læs mere om projektet her

Kontakt 

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Strategiske indsatser

Projektleder inden for demokrati, Norden, Europa, fonde, konferencer.
Sekretær for FFDs bestyrelse og Nordisk Folkehøjskoleråd.