Tilbud til unge samles i FGU

Publiceret 15-10-2017

Den nye aftale: ”Bedre veje til uddannelse og job” skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. De eksisterende forberedende tilbud samles i FGU - Forberende Grunduddannelse. Højskolerne er stadig en mulighed for de unge.

Tilbud til unge samles i FGU

Fredag d. 14. oktober blev der indgået en bred politisk aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job”. Den nye aftale skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Det betyder, at flere af de eksisterende forberedende tilbud bliver samlet under én hat: Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det sker pr. 1. august 2019.

Er højskolerne med?

Folkehøjskolerne indgår ikke i direkte denne nye uddannelse, men politikerne har i aftalen lagt vægt på, at højskolerne kan være en alternativ mulighed til de unge, som ikke passer ind i den nye modulopbyggede uddannelse.

Vi er især tilfredse med, at EGU - Erhvervsgrunduddannelse, kan foregå på højskolerne som hidtil. FFD vil nu se nærmere på aftalen, og vi vil selvfølgelig følge lovprocessen tæt for at sikre, at højskolerne i højere grad end i dag også kan være en mulighed for de unge, som har behov for et forberedende tilbud.

Højskole som led i uddannelse

Læs mere fra UVM: 

Pressemeddelelse: Politisk aftale: Reform af det forberedende område

Temaside UVM: Reform af det forberedende område

Hent aftaleteksten (pdf)