Højskolerne kom på verdenskortet med Unleash

Publiceret 22-08-2017

1000 unge har brugt 10 højskoler som laboratorium for løsninger af verdens problemer og de var begejstrede. Deltagelsen i Unleash Lab falder godt i tråd med højskolernes arbejde med bæredygtighed og har placeret højskolen som en relevant spiller i arbejdet med FNs bæredygtighedsmål.

UNLEASHlab at a Danish Folk Highschool

10 højskoler har i den forgangne uge endnu en gang understreget, at højskolen er et virkelig godt sted at udvikle sig selv, samtidig med at man bidrager til at gøre verden bedre.

Unge talenter med stående bifald til højskolerne

Et minuts stående bifald for højskolernes på Unleash Award showet taler sit eget sprog: Højskolerne har gjort en kæmpe forskel for arbejdet med at skabe en mere bæredygtig verden ved at huse de 1000 unge fra 129 lande, som har været på besøg i Danmark i forbindelse med projektet Unleash LAB Denmark.

Der var gåsehud for alle pengene til Unleash Award show da 1000 unge top-talenter (30 år i snit) fra hele verden brød ud i spontan jubel over deres møde med 10 af Danmarks højskoler, der bare har leveret varen 110%.

Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg Højskole og Højskolernes medlem af styregruppen for UNLEASH.

Hvad er Unleash

Arbejdet med FN’s bæredygtighedsmål 

De unge har haft 4 dage på 10 forskellige højskoler. Her har de arbejdet målrettet med at finde ud af, hvordan vi når FN’s Bæredygtighedsmål, også kaldet Verdensmålene. Målene blev vedtaget af FN med tilslutning fra stort set alle verdens lande, i september 2015. Unleash er et stort og meget ambitiøst led i den proces.

Det er helt tydeligt, at de 100 unge vi har på Oure, de er her for at tage ansvar. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, hvor meget de vil hinanden. Det er fantastisk at være en del af hvordan unge mennesker på tværs af landegrænser teamer op og bliver en del af et fælles projekt om at redde verden.

Jasper Gramskov Mortensen, forstander på Oure Højskole

Han blev interviewet til TV2/Fyn

Forstander Jasper Gramkow Mortensen og underviser Katrine Friis var i går aftes live igennem fra TV2/ FYN for at tale om det udbytterige besøg af 100 innovative UNLEASH-gæster. Se indslaget her.

Opslået af Oure Højskole på 18. august 2017

Også forstander på Grundtvigs Højskole oplevede et stort engagement og begejstring for højskolen.

Vi gør jo på mange måder det vi gør til hverdag: Vi bringer vidt forskellige folk sammen og lader dem drøfte ting af fælles interesse og fælles anliggende og hvordan man kommer videre med dem.

Jakob Mejlhede Nielsen, forstander på Grundtvigs Højskole. 

 

Grundtvigs Højskole arbejdede med verdensmålet 'sundhed'. Hør om ideerne og hvorfor højskolen er relevant som ramme.

Vinderidéerne

Blandt de mange interessante projektforslag, vandt et sundhedsprojekt, der bruger mashine learning til at opdage højrisiko tarmkræft i et tidligt stadie. Det gør de ved hjælp af en app og billeder af afføring. Et andet vinderprojekt hjælper døve i Afrika syd for Sahara. Bedste protype vil brug Virtual Reality til at skabe større forståelse og empati for flygtninge. 

Et andet interessant projekt var forslaget om at udvikle en platform, der kan kortlægge, hvad der på engelsk kaldes ’life skills’ altså netop noget af den livsoplysning som højskole arbejder med. Det gør de ud fra et motto om at ’læring finder ikke kun sted i skolen’.

Alle vindere får 100 timer fra en virksomhed, der kan hjælpe med at realisere ideen.

Se hele Unleash Award showet på Facebook

Det var karakteristisk for mange af de idéer der blev udviklet og for innovationskulturen, at mantraet er ’scalable’. Når man har opmærksomhed på hele verden, nytter det ikke noget kun at lave løsninger, der virker for en lille del af verden, de skal kunne skaleres og udbredes.

Højskolerne det ideelle laboratorium for verdensmålene

Ordene er tweetet af direktør for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, under Awardshowet for Unleash:

Simon Lægsgaard, Brandbjerg Højskoles forstander og medlem af Højskolernes (FFD) bestyrelse har været med i styregruppen bag Unleash og glæder sig over det værdifulde samarbejde mellem alle Unleashs partnere.

Vi har et godt og frugtbart samarbejde, hvor vi spiller hver vores rolle. Højskolernes medvirken sætter et vigtigt, særegent fingeraftryk på processen. Højskolernes kerneværdier bidrager til at gøre UNLEASH til meget mere end blot endnu en innovation-camp. Den levende vekselvirkning mellem deltagerne, der gensidigt inspirerer og udfordrer hinanden, søgen efter ”det fælles” som udgangspunkt for samskabelse, frisættelsen af tanken og udviklingen af den enkeltes evne til at orientere sig og tage ansvar i et komplekst verdenssamfund, er nogle af de højskole-ekspertiser, som kan være med til at gøre denne proces til noget helt særligt. Selve ideen bag UNLEASH, det tårnhøje ambitionsniveau og de helt nye samarbejdsflader det bygger på, falder helt i tråd med det vi gerne vil på Brandbjerg Højskole.

Simon Lægsgaard

Ved at holde morgensamlinger, fortælle om højskolen og synge fællessange mm. blev højskolekulturen tydelig for deltagerne i Unleash og fik lov til at præge forløbet. På Brandbjerg startede opholdet ud med at alle sang ’What a Wonderful World’, som fællessang, mens man på Oure sang Lou Reeds ’A perfect day’.

Globale problemer – global højskole

Nogle kan synes, at der er meget langt mellem de globale problemstillinger og udviklingen af forretningsmodeller til at løse dem, men ligesom højskolerne sammen med en række andre folkelige bevægelser historisk set har været medvirket til at løse udvikle Danmarks, så har verden nu brug for en global bevægelse, der kan skabe løsninger.

En amerikansk facilitator på Oure Højskole kaldte ligefrem Unleash for starten på dannelsen af en global højskole.

Samarbejde med virksomheder: Microsoft, Vestas, Deloitte, Dalberg og Carlsberg-fondet

En klassisk innovationskultur der i samspil med en højskolekultur skabte en stærk platform og gode resultater.

På vejen fra København og ud til højskolerne var der indlagt besøg hos forskellige virksomheder, f.eks. Microsoft. Der var også deltagere fra Vestas. Gry Möger Poulsen, der er Head of Public Affairs Denmark hos Vestas, deltog hele ugen. Hun udtaler i den forbindelse at 

Den største gevinst for mig har været lære fra de andre deltagere og udarbejde realiserbare løsninger på store udfordringer. Højskolerne har været en optimal ramme for netop dette – særligt i forhold til at understøtte samarbejde og motivation. Her skal lyde en særlig tak til det fantastiske team på Oure højskole.

Gry Möger Poulsen, Head of Public Affairs Vestas

En række fonde og andre aktører bidrog også til finansieringen af Unleash, hvis budget formodes af være på over 40 millioner kroner. Mest centralt var CarlsbergFondet, som også var ledende i hele projektet. Af andre store bidragsydere var konsulent- og revisionsfirmaet Deloitte samt Aarhus virksomheden Bestseller.

Det internationale socialt orienterede konsulentfirma og non-profit foretagende Dalberg var vært for sekretariatet.

Projektet gentages hvert år indtil 2030

Efter den store succes med Unleash i Danmark, skal det gentages i nye lande verden over frem til 2030.

I Danmark bliver det spændende at se hvordan inspirationen fra de mange ambitiøse unge, samarbejdet med virksomheder, og interessen for bæredygtighed vil blive taget videre på landet højskoler.

Man kan roligt sige at Unleash har været et projekt af en skala og en ambition, der ikke er hverdag på landets højskoler. Men der har med det entydige fokus på bæredygtighed, og det tætte samarbejde med virksomheder været noget som højskoler kan lade sig inspirere af. Jeg håber virkelig og vil arbejde benhårdt for, at det bedste fra Unleash kan blive en del af højskolerne i Danmark, og at det bedste fra højskolerne kan blive en naturlig del af den videre proces med Unleash og opfyldelsen af Verdensmålene.

Siger bæredygtighedskoordinator i FFD, Rasmus Vincentz

Læs om højskolerne arbejde med bæredygtighed

Hvad sker der med ideerne?

Både de premierede forslag og andre vil efterfølgende være i dialog med finansieringsinstitutioner om at rejse penge til videreudvikling og opstart, såkaldt ’seed capital’. 

 

Fremtidens generationer og idéskabere går ind på sidstedagen af deres Højskolerejse for at imødekomme FNs Verdensmål nr. 4, "Quality Education". Vi siger tak for at være en del af det enorme projekt, UNLEASH! Brandbjerg Højskole er blevet et mere mangfoldigt og beriget sted i mødet med alle de visionære, talentfulde og passionerede deltagere fra hele verdenen. Fremtiden ser i sandhed lys ud :)

Opslået af Brandbjerg Højskole på 18. august 2017