Omsorgsorlov til pårørende

Omsorgsorlov kan afholdes, hvis man skal give omsorg til en nærtstående, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorlov i 5 dage 

Lønmodtagere har fra d. 2. august 2022 ret til at afholde omsorgsorlov fem dage om året. Det kan være omsorg eller støtte i en situation, hvor det er nødvendigt at følge en, der er alvorligt syg eller er under udredning for en alvorlig sygdom, f.eks. kræft, Alzheimers eller Parkinson. 

Nære relationer 

Det er de nærmeste relationer til den syge, der har mulighed for at afholde de fem årlige omsorgsdage. Det kunne f.eks være børn, ægtefælle eller partner til den syge. Men også, hvis en nær relation bor sammen med den syge. 
 
En arbejdsgiver kan forlange lægelig dokumentation for behovet for omsorg eller støtte. 

Omsorgsdage er uden løn 

Når en arbejdstager afholder omsorgsdage, får arbejdstageren ikke løn. Hvis arbejdstageren ved årets udgang har ubrugte omsorgsdage, vil de bortfalde ved årets udgang. Der er altså ikke mulighed for opsparing. 

I 2022 har pårørende ret til to dage i perioden fra d. 2. august til 31. december.