Medlemsservice

Som medlem af FFD får du adgang til personlig rådgivning, stipendier samt juridisk bistand vedrørende ansættelsesforhold.

Arrangementer og kurser

Folkehøjskolernes Forening afholder hvert år en række arrangementer og efteruddannelseskurser, som er forbeholdt ansatte på højskolerne og foreningens medlemmer. Som medlem får du desuden 10% rabat på kursusprisen. 

Se aktuelle arrangementer her

Juridisk bistand

Når du bliver ansat på en højskole skal der oprettes en skriftlig aftale. FFD har udarbejdet kontraktforslag til brug for skolernes forskellige personalegrupper.

Opstår der uoverensstemmelser, medvirker FFD ved nedsættelsen af et mæglings- og voldgiftsudvalg, hvori deltager en uvildig jurist. Udvalget kan træde til, hvis der for eksempel opstår uenighed om fastsættelsen af erstatning for usaglig afskedigelse.

FFD deltager i dækningen af udgifter ved sagernes behandling.

Stipendier

For medlemmer, der har betalt medlemskontingent i mindst 2 år.
Stipendiet kan udgøre indtil 4.000 kr., og der uddeles normalt 4-6 stipendier om året, til

  • studieformål og kurser
  • rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med efteruddannelse
  • debat- og forfattervirksomhed
  • aktiviteter, der vurderes at have almen interesse for skoleformen og dens videreudvikling