Lov- og økonomiudvalget

Kommissorium

Formål 

Det er udvalgets formål ud fra strategiplan, basisaktiviteter og øvrige rammer fastlagt af bestyrelsen at styrke sammenhængen mellem foreningens arbejde og udviklingen af skoleformen, og i forbindelse hermed være forberedende og indstillende over for bestyrelsen på de enkelte sagsområder (fx i forhold til ændring af regelgrundlaget).  

Det skal bl.a. ske ved: 

 • At fungere som sparring for husets medarbejdere inden for de enkelte indsatsområder.
 • At være et forum til diskussion af prioritering af indsatser.
 • At sikre størst mulig overførselsværdi fra indsatsområderne til skoleformens udvikling. 

Opgaver/arbejdsfelt

 • Lovgivning, specifikt på højskoleområdet og generelt hvor det har betydning for skoleformen
 • Skoleøkonomi – analyser
 • Løn- og ansættelsesforhold på højskolerne 
 • Institutions- og skoleudvikling
 • Vejledning og kursus- og uddannelsestilbud på udvalgets område
 • Desuden at have fokus på hvordan skolernes administration kan lettes mest muligt
 • Foreningens forhold vedrørende vedtægter (Forhold vedrørende økonomi hører under FU)
 • Foreningens økonomi

Medlemmer

 • 2 antal medlemmer fra bestyrelsen. 
 • Sekretariatet stiller sekretær til rådighed i form af afdelingslederen for området.
 • Formanden kan deltage uden stemmeret
 • Generalsekretæren og en afdelingsleder kan desuden deltage i møderne.