Få støtte til et arrangement, der kombinerer politik og poesi

Publiceret 06-09-2022

Vil din højskole være vært for et politisk arrangement med en kunstnerisk vinkel, så er konceptet Politik & Poesi måske noget for jer. Frirummet giver et tilskud på 2000 kroner til forplejning til de første 20 arrangører af Politik & Poesi.

Politik handler om værdier, om livskvalitet og om, hvordan vi gerne vil leve med hinanden. Selvom politik handler om livet, er det sjældent, vi udfolder de værdier og det menneskesyn, der ligger bag de politiske beslutninger. I tiden op til et valg har vi særligt brug for en modvægt til de traditionelle politiske debatter. Og ikke mindst i et valgår har vi brug for arrangementer, hvor deltagerne inddrages og taler med nogen, de ikke har mødt før, og som måske ser anderledes på livet end dem selv.

Koncept

Derfor har Frirummet og Grundtvigsk Forum udviklet konceptet Politik & Poesi. Politik & Poesi er en invitation til at tale om politik med poesien og kunsten som indgangsvinkel. Ved at tage udgangspunkt i poesien, sangene, digtene, litteraturen og andet kunst, kan vi give plads til de værdier, der ligger til grund for de politiske beslutninger. Vi kan også blive klogere på, hvilke politiske overbevisninger, der gemmer sig i kunsten.

Konceptet har meget frie rammer, så det kan tilpasset jeres højskole. Det er dog et krav, at arrangementet skal være åbnet for alle. Arrangementer skal inkludere det poetiske element i en politisk samtale eller debat. Arrangementet skal foregå i oktober eller i november 2022.

Inspirationsmaterialer og workshop

Vil du være vært for et Politik & Poesi-arrangement, så er der god inspiration at hente fra tidligere arrangementer. Vi har udviklet et inspirationshæfte med idéer. Vi har også et sæt samtalekort, som kan ligge på bordene eller inddrages af en oplægsholder.

Find inspirationshæftet her

Find samtalekortene her

Frirummet sender gerne en pakke med trykte samtalekort.

Tidligere arrangementer

Tidligere Politik og Poesi arrangementer har blandt andet indeholdt fællessang, digtoplægning, samtaler med lokale politikere om politik og kunstens betydning og samtaler små grupper ud fra samtalekortene. Deltagerne har givet gode tilbagemeldinger og nævnt, at man ved at bruge lyrik, litteratur, sange og eksistentielle problemstillinger får et andet perspektiv på den politiske diskussion.

Find links til tidligere arrangementer og læs mere

Tilmeld dig Politik og Poesi

Vil du høre mere om Politik og Poesi, så kontakt Frirummets kommunikationsmedarbejder Signe Damkjær på Signe@frirummet.org

Læs mere om Politik & Poesi


Læs mere om Frirummet