Orientering om Forslag til Finanslov 2023

Publiceret 01-09-2022

Den 31. august 2022 har regeringen offentliggjort finanslovsforslaget for 2023 (FFL2023).

Takststrukturen er uændret, og i orientering om FFL 2023 (nedenfor) ses taksterne for 2023, som de fremgår af FFL 2023. Sammenlignet med FL2022 er der for alle takster tale om en stigning på 3,9% svarende til den af staten beregnede pris- og lønregulering. 

Af finanslovsforslagets budgettal frem til og med 2026 fremgår det, at der ikke budgetteres med besparelser i de kommende år.

Se hele finanslovsforslaget for højskolerne

Læs Orientering om forslag til Finanslov 2023

Det er også på finansloven, at grænsebeløbet for øvrige indtægter uden fradrag i grundtilskuddet fastsættes. Der vil således i 2023 ske et fradrag i grundtilskuddet på 4 % af øvrige indtægter ud over grænsebeløbet, der uændret er fastsat til 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan dog ikke reduceres til under 168.397

Vi vender tilbage med endelige tal, når finansloven er vedtaget.