Nyt speciale: Hvordan samarbejder højskoler og lokalsamfund?

Publiceret 13-09-2022

Tidligere højskolelærer Nikolai Frank har skrevet speciale om højskolernes samarbejde med samfundet omkring højskolerne. Han svarer her på fire spørgsmål om sin forskning.

Nikolai Frank har undersøgt, hvordan højskoler og lokalsamfund samarbejder rundt omkring i landet. Arkivfoto.

Af Mette Skov Hansen

Hvad har du undersøgt?

"Siden jeg selv var højskoleelev, har jeg været ret betaget af de lokalsamfund, som ligger omkring landets højskoler. Selvom afstanden, i fysisk forstand, kunne være noget så lille, kan den demografiske forskel mellem højskolens lille boble og et landbrugssamfund i Vestsjælland opleves som temmelig stor. Og netop derfor tænkte jeg, at der nok lå nogle gode lektioner derude og ventede, som ikke kunne hentes i højskolens undervisningslokaler.

Selvom afstanden, i fysisk forstand, kunne være noget så lille, kan den demografiske forskel mellem højskolens lille boble og et landbrugssamfund i Vestsjælland opleves som temmelig stor.

Nikolai Frank, cand.mag. i Tværkulturelle Studier

I mit speciale ønskede jeg at undersøge, hvordan samarbejder mellem højskoler og lokalsamfund udformer sig rundt omkring i Danmark, hvilken effekt de har på menneskene, der deltager i dem, og ikke mindst, hvordan man sætter dem i gang på en meningsfuld måde."

Hvordan gjorde du?

"Først og fremmest var det igennem omfattende arkivarbejde. Jeg forsøgte at grave presse om højskolebevægelsen fra de seneste fem år frem og dannede mig derigennem et overblik over de samarbejder, der havde opnået medieopmærksomhed. Dernæst begyndte jeg at lede efter mønstre – var der nogle overordnede kategorier, som de faldt i, hvad angik varighed, formål og tilgang?

Jeg forsøgte at grave presse om højskolebevægelsen fra de seneste fem år frem og dannede mig derigennem et overblik over de samarbejder, der havde opnået medieopmærksomhed. Dernæst begyndte jeg at lede efter mønstre.

Nikolai Frank, cand.mag. i Tværkulturelle Studier

Da jeg havde identificeret tre overordnede fremgangsmåder, der syntes at gå igen og igen, interviewede jeg højskolelærere, hvis projekter repræsenterede disse tre. Samarbejdsformernes styrker og svagheder blev udpenslet og forsøgt forstået gennem teorier fra pædagogik, borgerskabelse og community-studier."

Hvad er det vigtigste, du har fundet ud af?

"De tre modeller for samarbejde mellem højskole og lokalsamfund og de tre opmærksomhedspunkter, der dikterer deres succes. De forklares i min rapport, som FFD nu har offentliggjort, og skal ses som nogle arketyper, de her samarbejder ofte falder indenfor.

Gennem opmærksomhedspunkterne kontinuitet, folkelighed og motivation har jeg forsøgt at gøre disse styrker og begrænsninger synlige, så man kan vælge den tilgang, der passer ens målsætninger bedst.

Nikolai Frank, cand.mag. i Tværkulturelle Studier

Alle tre modeller har forskellige styrker og begrænsninger, som det kan være en god idé at være bevidst om, før man som underviser kaster sig ud i et samarbejde. Gennem opmærksomhedspunkterne kontinuitet, folkelighed og motivation har jeg forsøgt at gøre disse styrker og begrænsninger synlige, så man kan vælge den tilgang, der passer ens målsætninger bedst."

Hvordan kan andre højskoler eller højskolebevægelsen bruge den viden?

"Mit mål har været at skabe noget materiale, som højskolelærere kan bruge, når de planlægger samarbejder mellem deres skole og lokalsamfundet. Jeg håber, at lærere kan genkende noget fra deres egne projekter i en af modellerne, og dermed blive bevidst om de styrker og udfordringer, som deres samarbejde måske vil møde.

Mit mål har været at skabe noget materiale, som højskolelærere kan bruge, når de planlægger samarbejder mellem deres skole og lokalsamfundet. Jeg håber, at lærere kan genkende noget fra deres egne projekter i en af modellerne, og dermed blive bevidst om de styrker og udfordringer, som deres samarbejde måske vil møde.

Nikolai Frank, cand.mag. i Tværkulturelle Studier

Og ikke mindst, at de kan bruge de tre opmærksomhedspunkter i udformningen af deres eget projekt, da jeg har indtryk af, at det er i afstemningen af disse tre, at fundamentet til et vellykket samarbejde skal findes."

Læs Nikolai Franks rapport her 

Nikolai Frank

Født 1992 i København. Tidligere hjælpelærer på Grundtvigs Højskole, hvor han underviste i radikalisering og sekter. Nyuddannet kandidat i Tværkulturelle Studier fra Københavns Universitet med specialisering i højskolers samarbejde med deres lokalsamfund.

Fire spørgsmål til forskeren

Der laves løbende specialer og større forskning om højskolernes arbejde på skolerne og deres betydning i samfundet. Folkehøjskolernes Forening forsøger i dette format at blive klogere på forskningen gennem fire faste spørgsmål.