PRESSEMEDDELELSE

Ny aftale sikrer økonomisk støtte til EGU-elevers højskoleophold

Publiceret 12-10-2022

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale, som forlænger den økonomiske støtte til unge på erhvervsgrunduddannelsen EGU, der vil på højskole.

FGU-elever kan som led i deres EGU tage skoleforløb på en højskole i op til en tredjedel af den forberedende uddannelses længde. Arkivfot

Det seneste halvandet år har unge på en forberedende grunduddannelse haft en unik mulighed for at kombinere deres uddannelse med et højskoleophold.

I foråret 2021 vedtog et flertal i Folketinget nemlig en forsøgsordning, der sikrede finansiel støtte til elever på erhvervssporet EGU, som er en del af den forberedende grunduddannelse FGU, så de lettere kunne blive modnet og danne relationer på en højskole.

Og den mulighed fortsætter. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har nemlig netop indgået en aftale, som forlænger ordningen endnu et år.

Egenbetaling finansieres af staten

FGU-elever kan som led i deres EGU tage skoleforløb på en højskole i op til en tredjedel af den forberedende uddannelses længde.

Ordningen, der nu forlænges, betyder, at egenbetalingen til højskoleopholdet finansieres af staten, og at muligheden for at komme på højskole dermed ikke afhænger af den enkelte elevs økonomi.

For nogle unge kan et højskoleophold give mening for deres personlige, faglige og sociale udvikling.

Forlængelsen sker på baggrund af en evaluering af den nuværende forsøgsordning, som Undervisningsministeriet har foretaget dette efterår, og som lægger til grund på aftaleparternes beslutning.

Hjælper elever med forberedelse til ungdomsuddannelse og afklaring

Fra både højskoler og vejledere fra kommuner og FGU lyder det, at et højskoleophold kan hjælpe unge med personlig udvikling og med enten at komme videre med en uddannelse eller i arbejde.

For mange bliver opholdet en ny start, en afklaring og et springbræt til drømmeuddannelsen.

Dette blev også bekræftet af tidligere elever på Brande Højskole i en artikel på højskolerne.dk for nyligt.

Her fortalte den tidligere elev Simon Jack Hansen, at han på højskolen fik lettere ved at bryde med dårlige vaner, og han endte med at tage sin 9. klasses afgangseksamen i dansk, mens han gik der.

Også den tidligere Brande-elev Henrik Niler fik støtte til at tage sin 9. klasses eksamen i dansk og matematik.

Han ville, efter eget udsagn, være et helt andet sted i livet, hvis ikke han var taget på højskole:

"Jeg ville nok slet ikke have fået min afgangseksamen, hvis jeg ikke havde gået på Brande Højskole. I folkeskolen følte jeg mig slet ikke klar til eksamen. Og så var lærerne nok ikke så gode til at forklare tingene på en forståelig måde,” siger Henrik Niler.

EGU-kombinationsforløb på højskole

  • FGU-elever kan som led i deres EGU tage skoleforløb på en højskole i op til en tredjedel af den forberedende uddannelses længde.
  • For nogle unge kan det give mening, da de på højskolen både kan blive dygtigere inden for dansk, matematik og/eller dansk som andetsprog, og også styrke deres sociale færdigheder og personlige udvikling.
  • Efter FGU’ens oprettelse 1. august 2019 opstod der økonomiske udfordringer omkring den lovpligtige egenbetaling, der er forbundet med at tage et EGU-kombinationsforløb på en højskole.
  • Med aftalen om statslig finansiering af elevbetaling ifm. EGU-elevers højskoleophold blev der aftalt en forsøgsordning for 2021-2022.
  • Aftalen blev dengang indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.
  • Forsøgsordningen er blevet evalueret dette efterår og er nu forlænget. Den nu forlængede aftale betyder, at FGU-institutioner kan få refusion fra staten for udgifter til elevbetaling i forbindelse med EGU-elevers højskoleophold inden for den økonomiske ramme. Rammen er nu hævet til 3 millioner kroner i 2023.

Læs mere her

Læs mere om højskolernes arbejde med FGU og EGU her.

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.

Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig