PRESSEMEDDELELSE

Højskolerne sætter fokus på de unges folketingsvalg

Publiceret 14-10-2022

Med støtte fra TrygFonden bidrager Folkehøjskolernes Forening til at engagere unge i folketingsvalget og at støtte vælgermøder på landets højskoler. Derudover opfordres højskolernes mange stemmer til også at blande sig.

Demokratiet ville ikke være det samme uden højskolerne og samfundets unge stemmer.

Det budskab forsøger Folkehøjskolernes Forening at sætte fokus på under den igangværende valgkamp.

Kort inden valgkampen for alvor blev skudt i gang, fik foreningen en halv million af TrygFonden til først og fremmest at engagere unge i folketingsvalget.

Dette sker blandt andet med kampagnen ”Ungestemmer”, hvor elever fra flere af landets højskoler deler deres politiske ønsker i korte videoer til sociale medier, og hvor andre unge opfordres til at gøre det samme.

Målet med dette er ikke kun at give politikerne et indblik i, hvad de unge tænker, men også at inspirere andre unge til selv at overveje, hvilke politiske dagsordener de finder vigtige, samt til at bruge deres stemme.

”Vi skal sørge for, at de unge bevarer lysten til at deltage i en af de vigtigste demokratiske processer, vi har, og det kræver flere ting. En af dem er, at de skal føle sig hørt. Det er vigtigt, at de unge bliver taget alvorligt under valgkampen, at de kan se deres rolle, og at de mærker, at deres stemme ikke er ligegyldig,” siger Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening.

Se alle videoer med unge på www.højskolerne.dk/valg

Vælgermøder på højskoler

Højskolerne har traditionelt spillet – og spiller stadig – en stor rolle i at bringe folk sammen og skabe rammer om den politiske debat.

Den rolle er særligt vigtig nu hvor den offentlige debat bliver stadig mere polariseret, og hvor færre ønsker at engagere sig i demokratiet og den demokratiske samtale.

Med bidraget fra TrygFonden giver Folkehøjskolernes Forening derfor støtte til højskoler, der arrangerer vælgermøder. Her kan både højskoleelever og -kursister få indflydelse på møderne, og de kan møde de inviterede politikere samt andre fra lokalområdet.

Mange vælgermøder er allerede planlagt og afholdt på højskolerne, hvor der laves alt fra ”omvendte paneldebatter” til "Ping-Pong-Politiker"-debat, ”Generationernes vælgermøde”, ”Grøn kandidatdebat” og meget mere.

Find oversigten over vælgermøder på www.højskolerne.dk/valg

Politikeres højskoleambitioner

Som et sidste led i FFD’s aktiviteter er alle politiske ledere blevet bedt om på video at svare på, hvad de ser som højskolernes vigtigste opgave fremadrettet.

Noget, der går igen i deres udsagn, er et ønske om, at højskolerne fortsætter arbejdet med at danne fællesskaber på tværs, med at sikre menneskers personlige udvikling og trivsel, og at de arbejder med dannelse og med at udvide unges horisont.

Videoerne deles på sociale medier under valgkampen.

Se alle politikervideoer på www.højskolerne.dk/valg

Deltag i debatten

Højskolernes stemmer er relevante i valgkampen, hvor de kan sætte perspektiv på mange områder. Derfor bakker foreningen også op om, at lærere, forstandere, elever og andre højskolefolk blander sig i valgkampen med eksempelvis debatindlæg, hvis de ønsker det.

Foreningen vil selv forsøge at dele de indlæg, der kommer sociale medier. Man kan henvende sig til kommunikationsafdelingen, hvis man har et få trykt debatindlæg eller på andre måder deltager i medierne.

Hjemmeside om valget

Folkehøjskolernes Forening har oprettet en hjemmeside, hvor man vil kunne finde videoer fra de unge højskoleelever, der taler om valget, informationer om vælgermøder på højskolerne, debatindlæg fra højskolestemmer samt små videoer, hvor partierne taler om højskolernes rolle i samfundet.
På siden samler vi også højskolernes valgaktiviteter og indspark i debatten samt videoer, hvor politikere sætter ord på højskolernes rolle i samfundet.

Find hjemmesiden her.

Lavere stemmeprocent blandt unge

De unges demokratiske deltagelse er ingen selvfølge.

  • Hvor stemmeprocenten ved folketingsvalget i 2019 i gennemsnit var på 84,6 procent, var det kun knap 78 procent af de 19-29-årige der stemte. For de 18-årige var tallet højere, nemlig 84,1 procent.
  • I dag udgør vælgere under 30 år kun 19 procent af de danske vælgere. Til sammenligning udgør aldersgruppen 60+ 34 procent.
  • DUF’s Demokratianalyse fra 2021 viser blandt andet, at unges interesse for politik vokser, og de unge har i højere grad en holdning til, hvordan Danmark og verden skal udvikle sig. Mange føler sig dog ikke gode nok til at deltage i politiske aktiviteter, og samtidig giver tonen i samfundsdebatten online tre ud af fem unge mindre lyst til at give deres mening til kende.
  • I Højskolernes Omdømmeundersøgelse fra 2022, som er lavet af analyseinstituttet Voxmeter, blev 2.004 danskere spurgt, hvad de så som det vigtigste for højskolerne at arbejde med fremadrettet. Her valgte flest – knap 35 procent – svarmuligheden ”at inspirere unge til demokratisk deltagelse”. 
Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig