PRESSEMEDDELELSE

Højskolerne har for første gang fået en fuldtidsformand

Publiceret 07-10-2022

Ved højskolernes årsmøde torsdag blev det vedtaget, at foreningen fremadrettet skal have en fuldtidsformand. Formand Lisbeth Trinskjær blev genvalgt til posten, og nye bestyrelsesmedlemmer er fundet.

Højskolernes bestyrelse består nu af disse medlemmer. Fra venstre øverst ses Jakob Mejlhede, Peter Sebastian Petersen, Claus Staal og Jonas Borsøe Christensen. Fra venstre nederst ses Julie Hauge Andersson, Lisbeth Trinskjær, Helle Ehlers, Kirsten Ida Enemark og Merete Østergaard.

Det at være formand for Folkehøjskolernes Forening er gået fra at være et deltidshverv til et fuldtidsarbejde. Det blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. oktober på Idrætshøjskolen Bosei. Til posten som fuldtidsformand blev Lisbeth Trinskjær genvalgt.

Allerede ved årsskiftet gik bestyrelsesformand Lisbeth Trinskjær op på fuld tid som bestyrelsesformand og tog dermed orlov som forstander for Ubberup Højskole. Dette skete i første omgang primært for at styrke arbejdet med at ansætte en ny generalsekretær, men bestyrelsen gjorde det dengang også klart, at den ønskede, at ordningen på generalforsamlingen skulle gøres permanent. Hidtil har Lisbeth Trinskjær været 50 procent frikøbt fra sin forstanderstilling for at kunne bestride formandsposten.

Beslutningen skyldes ifølge bestyrelsen i høj grad et ønske om at styrke det politiske arbejde. Forslaget blev vedtaget af et overvældende flertal ved generalforsamlingen.

Ny bestyrelse

På årsmødet skulle der også vælges nye medlemmer til foreningens bestyrelse.

Claus Staal, der er forstander på Silkeborg Højskole, og Peter Sebastian Petersen, der er forretningsudvikler på Vejle Idrætshøjskole, blev begge genvalgt.

Forstander på Rønde Højskole Birgit Fuglsbjerg og forstander på Brandbjerg Højskole Simon Lægsgaard, som de seneste år har været næstformand for bestyrelsen, genopstillede ikke.

I stedet kom to nye ind i bestyrelsen, nemlig Merete Østergaard, der er forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole, og Julie Hauge Andersson, der er viceforstander på Gerlev Idrætshøjskole.

Derudover blev Rasmus Carlo Fabricius, der er lærer på Oure Højskole, valgt som førstesuppleant, og Mie Tast, som er viceforstander på Vallekilde Højskole, blev andensuppleant.

Bestyrelsen består derudover af viceforstander på Roskilde Festival Højskole Kirsten Ida Enemark, lærer på Silkeborg Højskole Jonas Borsøe Christensen, forretningsfører på Testrup Højskole Helle Ehlers og forstander på Grundtvigs Højskole Jakob Mejlhede.

Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Presseansvarlig