Undersøgelse af pædagogisk personales løn- og ansættelsesvilkår

Publiceret 10-03-2022

FFD undersøger med jævne mellemrum løn- og ansættelsesvilkår for højskolernes forskellige personalegrupper. 2021-undersøgelsen af det pædagogiske personales forhold er netop afsluttet og resultaterne offentliggjort.

Resultaterne af 2021-undersøgelsen er klar

Undersøgelsen foretages med 2-3 års mellemrum og er baseret på skolernes oplysninger om højskolelæreres, forstandere og viceforstanderes løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet pr. december 2021. Den seneste undersøgelse er netop afsluttet og resultaterne offentliggjort.

Find resultaterne af undersøgelsen

Undersøgelsen indeholder information om bl.a. løn, bolig og uddannelse

I undersøgelsen spørges der fx til følgende emner:

  • Ansættelsesform
  • Lønforhold og eventuelle tillæg
  • Boligsituation
  • Uddannelse

47 højskoler har deltaget i undersøgelsen

47 højskoler med i alt 319 lærere, 50 forstandere (forstanderpar) og 22 viceforstandere har deltaget i undersøgelsen.

De vigtigste resultater

Af resultaterne kan nævnes:

  • Fuldtidsansatte højskolelærere har i gennemsnit 455 årlige undervisningstimer (sammenlignet med 459 timer i 2018)
  • Tre fjerdedele af de deltidsansatte højskolelærere har en ansættelsesgrad på 50% eller derover.
  • 44% af de adspurgte skoler har en viceforstander
  • 52% af viceforstanderne bor på skolen
  • Den gennemsnitlige basisløn for forstandere, på de adspurgte skoler, udgør kr. 51.118 pr. måned
  • Kønsfordelingen af forstandere på de deltagende skoler udgør 33 mænd og 17 kvinder.