Hvad betyder ny særlov om ukrainske flygtninge for højskolerne?

Publiceret 17-03-2022

En historisk særlov for ukrainske flygtninge er blevet vedtaget i Folketinget. Læs her, hvad højskolerne skal være opmærksomme på i forbindelse med den nye lov.

Rundt omkring på landets højskoler er der de seneste uger blevet igangsat mange forskellige tiltag for at hjælpe ukrainske flygtninge.

Flere skoler har i den forbindelse ønsket svar på, hvad de må og ikke må tilbyde de flygtninge, der kommer til landet, og i en netop vedtaget særlov er der skabt mere klarhed om dette.

Onsdag aften blev særloven – den såkaldte ukrainerlov – vedtaget, og den har til formål hurtigst muligt at gøre ukrainske flygtninge til en del af det danske samfund.

Loven sikrer ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, velfærd og uddannelse i Danmark uden om de almindelige asylregler.

Hvordan kan man bedst hjælpe ukrainske flygtninge?

Mange danskere vil gerne hjælpe Ukraine og ukrainere på flugt. Men hvad må man, og hvilken hjælp er der brug for? FFD har lavet en oversigt over nogle af de ting, du kan gøre – både som enkeltperson og som højskole.

Læs artiklen her.

Tidsbegrænset opholdstilladelse påvirker optag

Hos Folkehøjskolernes Forening har man fulgt udarbejdelsen af den nye lov nøje, da den kan have betydning for optaget af ukrainere på højskolekurser.

Højskoleloven kræver, at der altid skal være et flertal af danske statsborgere på et godkendt højskolekursus. Dette kaldes også udlændingebalancen, og hvis den balance ikke overholdes, vil statstilskuddet til højskolen bortfalde.

Hvis udlændinge får opholdstilladelse uden tidsbegrænsning, tæller de dog som danske statsborgere, og dermed kan højskolerne optage flere udlændinge. FFD har derfor anmodet om, at man med den nye særlov sikrede, at potentielle ukrainske elever på folkehøjskolerne kunne få en opholdstilladelse, der gjorde, at de kunne sidestilles med danske elever.

Dette er dog ikke en del af særloven. Her får ukrainske borgere i stedet en tidsbegrænset opholdstilladelse på maksimum to år. Dette betyder, at de ikke tæller som danske statsborgere i højskolesammenhænge.

Skolerne skal derfor være ekstra opmærksomme på at overholde udlændingebalancen og kun optage, så de fortsat kan have mere end 50 procent danske statsborgere.

Ukrainske elever på højskolen

Vurderingen fra FFD lyder, at de fleste skoler vil have plads i deres udlændingebalance til at optage ukrainske elever. Til gengæld kan det knibe med pladsen her i foråret.

Hvis man som højskole gerne vil have ukrainske elever, kan man vælge at sætte egenbetalingen ned til mindste elevbetaling eller at få opholdet dækket via penge, der ikke kommer fra højskolen selv. Det kan være indsamlede penge, donerede penge eller penge fra kommunen.

Andre muligheder

Hvis der er tale om et folkeoplysende projekt, må en højskole i begrænset omfang bruge af sine egne midler, dog ikke til elevbetaling. 

Hvis man som højskole ønsker at huse ukrainske flygtninge på tomme værelser, i tomme boliger eller andet, skal man også være opmærksom på, at skolerne ikke må tilbyde faciliteterne gratis. De skal betragtes som udlejning. Ligeledes opfordres skolerne til at oplyse deres forsikringsselskab om, at faciliteterne benyttes til andet formål end højskolevirksomhed.

Ny særlov

Onsdag aften blev en særlov vedtaget. Den sikrer ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, velfærd og uddannelse i Danmark uden om de almindelige asylregler.
Kun partiet Frie Grønne stemte imod, mens Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet stemte hverken for eller imod.

Højskolerne for Ukraine

Krigen raser i Ukraine. Millioner af ukrainske familier er drevet på flugt, mens andre er grebet til våben. Men selvom krigen foregår langt væk, så følges den tæt og sætter sine spor på landets højskoler.
Folkehøjskolernes Forening samler løbende højskolernes idéer og initiativer til fordel for Ukraine. Formålet er at inspirere og oplyse og måske være med til at tænde et håb i mørket.

Læs mere på vores side på hojskolerne.dk/ukraine.

Er du ansat eller elev på en højskole, så spar om aktiviteter for Ukraine i denne gruppe på Facebook.

#HøjskolerneForUkraine