Frister for ansøgning om kompensation og slutafregninger

Publiceret 02-03-2022

De forskellige frister for Slots- og Kulturstyrelsens aktuelle kompensationsordninger og slutafregningen for tidligere ordninger er flere gange blevet ændret. Her får du et overblik over de aktuelle frister, som det fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Aktuelle frister for kompensationsordninger og slutafregning

Slots- og Kulturstyrelsens forskellige kompensationsordninger og slutafregninger har forskellige deadlines. Nedenfor finder du et overblik over de aktuelle frister. Der tages forbehold for, at fristerne kan ændre sig. Følg med på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Nye kompensationsordninger - vinteren 21/22

Følgende kompensationsordninger er nu åbne for ansøgning ved SLKS:

• Lønkompensation 10/12 2021 til 15/2 2022 - ansøgningsfrist 31/3 2022
• Kompensation faste omkostninger 1/12 2021 til 28/2 2022 - ansøgningsfrist 31/3 2022
• Kompensation tabt deltagerbetaling 19/12 2021 til 31/1 2022 - ansøgningsfrist 1/4 2022

For at søge kompensation for tabt deltagerbetaling er det et krav, at ansøger først har søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation.

Læs mere om de nye kompensationsordninger hos Slots- og Kulturstyrelsen

Slutafregninger 2020 og 2021

De aktuelle frister for slutafregning, som fremgår af SLKS’ hjemmeside er som følger:

• Lønkompensation 2020 og 2021 - frist 4/4 2022 (endnu ikke åben)
• Kompensation faste omkostninger 2021 - frist 2/5 2022 (endnu ikke åben)
• Kompensation for tabt deltagerbetaling 2020 - frist 31/3 2022
• Kompensation for tabt deltagerbetaling 2021 - frist 31/8 2022

Læs mere om afrapportering hos Slots- og Kulturstyrelsen