Nyt materiale om unge uden ungdomsuddannelse

Publiceret 04-05-2022

Folkehøjskolernes Forening har udarbejdet en ny handoutfolder til unge uden ungdomsuddannelse og en opslagsfolder til højskoler og vejledere.

Unge uden ungdomsuddannelse kan benytte sig af en lang række støttemuligheder til deres højskoleophold. Foto: Ungdomshøjskolen ved Ribe

Af Anja Fjord Skovgaard

Annika på 21 år er faldet fra 2.g. Hun har lavt selvværd og synes, at det er svært at finde lysten til at færdiggøre gymnasiet, da hun er usikker på, om det er den rigtige vej.

Annika henvender sig til den kommunale ungevejledning, og de finder i fællesskab frem til, at det faglige niveau i gymnasiet måske har været årsagen til, at Annika har mistet modet, og at et højskoleophold vil være godt for hende.

Håbet er, at hun på højskolen kan få troen på sig selv tilbage og blive afklaret med, hvilken uddannelsesvej hun vil gå.

På højskolen bliver hun tilknyttet en mentor.

Folder om støttemuligheder

Annikas historie er blot én af de cases, der er med i den nye opslagsfolder til højskoler og UU-vejledere. Her kan man slå op og få et overblik over stort set alle støtteordninger til højskoleophold for unge uden ungdomsuddannelse. 

Derudover er der lavet en lille, overskuelig handoutfolder henvendt til de unge selv. Her forklares det, hvad højskole er, og hvad der skal til for at komme på højskole. Folderen blev i sidste uge uddelt på messen DM i Skills, og de unge, der modtog den, kom med meget positive tilbagemeldinger.

Til kommuner og vejledere

Både opslagsfolderen til vejledere og den lille folder til unge uden ungdomsuddannelse bliver sendt ud fysisk til alle borgmestre og kommunaldirektører i Danmark og til alle kommunale vejledningscentre og FGU-skoler. Samtlige kommunale ungevejledere får materialet tilsendt på mail.

Op til de kommunale budgetforhandlinger i sensommeren bliver begge foldere sendt til Børn og unge-udvalg, Social- og beskæftigelsesudvalg og Kulturudvalg i samtlige kommuner. Håbet er at gøre kommunerne opmærksomme på deres muligheder for at tilbyde højskoleophold til unge og give dem et overblik over støtteordningerne.

Folderne har været efterspurgt

Det er specialkonsulent i FFD Jakob Hvenegaard, der har udarbejdet begge materialer. Han er glad for, at der nu er en ny folder til de unge.

"Det er utrolig vigtigt at få forklaret netop de her unge på en ordentlig og forståelig måde, at de kan komme på højskole. Udgangspunktet er jo, at mange af dem aldrig har hørt om højskole før, så de ved ikke, hvad højskole er, og de har brug for helt basal og klar info," siger han.

Mange højskoler og vejledere henvender sig, fordi de er i tvivl om, hvilke muligheder der er for netop den unge, de står med, og hvilken af disse muligheder der er bedst at bruge. 

Jakob Hvenegaard, specialkonsulent i Udviklingsafdelingen, FFD

Opslagsfolderen til højskoler og vejledere har været efterspurgt, tilføjer han.

"Mange højskoler og vejledere henvender sig, fordi de er i tvivl om, hvilke muligheder der er for netop den unge, de står med, og hvilken af disse muligheder der er bedst at bruge. Det får vi forhåbentlig skabt overblik over med det nye materiale."

Begge foldere sendes i den kommende tid til alle højskoler med et følgebrev, hvor der står mere om, hvordan man kan rekvirere flere foldere, hvis man har brug for det.

Du kan læse dem her: 

Handoutfolder til unge uden ungdomsuddannelse

Opslagsfolder til højskoler og vejledere

Højskolerne.dk har en side for kommunale ungevejledere og andre, der vejleder unge i deres vej gennem uddannelsessystemet og godt vil vide, hvordan et højskoleophold kan tænkes ind. Her er der samlet en række links, der kan føre videre til al den information, der skulle være brug for. 

Til vejledere

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.