Højskolerne arrangerer mediekurser for lærere og forstandere

Publiceret 05-05-2022

TILMELDING ÅBEN: Det er en del af Højskolernes strategi, at højskolefolk skal blive mere markante stemmer i samfundet og på den måde være med til at styrke den demokratiske samtale. Derfor arrangerer FFD fra efteråret mediekurser, hvor deltagerne lærer at kunne blande sig i debatten mundtligt, skriftligt og på sociale medier.

Hvordan får man formuleret sine argumenter bedst, hvilke sproglige greb skal der til for at skrive en skarp tekst til en debatredaktion eller sociale medier, og hvad har man ret til, når pressen ringer?

Det er nogle af de ting, der vil blive arbejdet med, når Folkehøjskolernes Forening senere på året arrangerer mediekurser for højskolelærere- og forstandere.

Der er tale om tre heldagskurser fordelt over et halvt år, hvor der hver gang vil være oplæg, gruppedrøftelser og en workshop med fokus på først mundtlig debat, så skriftlig debat og til sidst sociale medier og krisekommunikation.

Mere synlighed i samfundsdebatten

Det er en del af Højskolernes strategi, at højskolefolk skal blive mere markante stemmer i samfundet og på den måde være med til at styrke den demokratiske samtale og det demokratiske engagement blandt unge.

Dette kan både være i landsdækkende medier og eller handle om at blive mere synlige i lokalområdet.

Håbet er, at kurserne vil bidrage med redskaber, så flere føler sig klædt bedre på til dette - og i højere grad får lyst til at blande sig.

Workshops og træning af debatmusklerne

På kurserne vil der hver gang være en workshop, hvor deltagerne bliver præsenteret for teknikker og derefter får mulighed for at prøve dem af i praksis med de andre deltagere.

Den første kursusdag lærer man at slå igennem i en mundtlig debat, finde de gode argumenter og modargumenter og at bruge krop og stemme. På den anden kursusdag lærer man om at skrive debatindlæg, herunder om vinkling, sprog og den gode indledning.

Og den tredje dag er der fokus på brugen af sociale medier, og på hvad man gør, hvis man havner i en shitstorm, og hvordan man generelt håndterer pressen.

Håbet er også, at skolerne kan tage redskaber med hjem til deres egne skoler og elever. For eksempel deltager Demokrati Garage, som arrangerer Demokrati Fitness for unge, også med en omgang ”debatfitness” til deltagerne.

Oplæg fra stærke stemmer

På kurserne vil der også være oplæg fra mediefolk og debattører. Kommentator på Politiken Lawand Hiwa Namo taler blandt andet om, hvordan han selv blev debattør, og højskolelærer Christian Hjortkjær holder oplæg om, hvordan han bringer sin højskoleerfaring i spil uden for undervisningslokalet. Derudover vil chefredaktør på Altinget Jakob Nielsen fortælle om strømningerne i debatten i disse år.

Formand for FFD Lisbeth Trinskjær vil fortælle om arbejdet med at gøre højskolefolk til aktive samfundsaktører, og Højskolebladets redaktør, Sofie Buch Hoyer, vil moderere en debat om højskolernes rolle i samfundsdebatten.

Derudover vil der ikke mindst være plads til gruppedrøftelser og diskussioner.

Sådan tilmelder du dig

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig gennem dette link. Som udgangspunkt skal man tilmelde sig alle tre kursusdage, da der er tale om et forløb. Men det er også muligt at tilmelde sig en enkelt dag.

Om FFD's mediekurser

Kursusforløbet består af tre heldagskurser, som finder sted i efteråret 2022 og vinteren 2023. 

Kurserne varer fra 11 til 17, og den sidste dag er der mulighed for også at blive om aftenen. 

Dag 1:
29. august, kl. 11-17 på Roskilde Festival Højskole

Dag 2:
11. november kl. 11-17 på Vartov i København.

Dag 3:
9. februar kl. 11-17 med mulighed for at blive om aftenen, Silkeborg Højskole.


Pris:
890 kroner for alle tre dage.
710 kroner for én dag.

 

Find det foreløbige program for dagene her og tilmeld dig.