Skal din højskole lave Demokrati Fitness?

Publiceret 04-05-2022

Et nyt projekt skal træne unges demokrati-muskler og være med til at styrke deres demokratiske selvtillid. Højskoler opfordres til at deltage.

Demokrati Fitness er et 2-årigt projekt, der har fået midler af Nordea Fonden til at træne og udvikle unges demokratiske færdigheder. Foto: Demokrati Garage

Af Mette Skov Hansen

At være uenige sammen. At lytte åbent og fordomsfrit. Og at opdage, hvor holdninger kommer fra.

Det er nogle af de ting, unge kan lære gennem projektet ”Demokrati Fitness”, som foreningen Demokrati Garage står bag.

Demokrati Fitness er et 2-årigt projekt, der har fået 3,2 millioner kroner af Nordea Fonden til at træne og udvikle unges demokratiske færdigheder.

Det sker gennem 10 træningssessioner af en halv times varighed med fokus på en række ”demokratimuskler”. Ambitionen er at styrke unges demokratiske selvtillid og deltagelse.

Højskole-partnere søges

Programmet Demokrati Fitness er bygget op med en partnerorganisering, hvor 20 partnere fra for eksempel biblioteker, erhvervsuddannelser, gymnasier og ungdomsskoler skal sørge for, at unge i deres område kan få en træneruddannelse i Demokrati Fitness og efterfølgende træne andre lokale unge.

Mange partnere er allerede tilmeldt, og hos Demokrati Garage har man et ønske om, at flere højskoler også vil deltage. Som partner skal man rekruttere unge deltagere, finde lokale samarbejdspartnere, koordinere og kommunikere om projektet på egne platforme.

Demokrati er ikke noget, vi må tage for givet. Hvis vi skal have et stærkt demokrati, skal vi udvikle det løbende og styrke deltagelsen i demokratiet. Det har højskolerne jo en tradition for.

Tine Huge, projektleder på Demokrati Fitness

Ifølge projektleder på Demokrati Fitness Tine Huge mangler danske unge troen på, at de selv er vigtige i demokratiet og kan gøre en forskel. Rapporter fra International Civic and Citizenship Education Study, ICCS, har flere gange peget på, at danske unge ligger under gennemsnittet, når det kommer til demokratiske selvtillid, selvom de ligger i toppen, når det gælder viden om demokrati og samfundet.

”Det skal der gøres noget ved, hvis vores danske demokrati fortsat skal være præget af høj deltagelse og lyst til at deltage. Demokrati er ikke noget, vi må tage for givet. Hvis vi skal have et stærkt demokrati, skal vi udvikle det løbende og styrke deltagelsen i demokratiet. Det har højskolerne jo en tradition for. Demokrati Fitness er et godt bud på, hvordan man træner i praksis. Derfor vil vi gerne have flere højskoler med,” siger Tine Huge.

"Træningen har været en aha-oplevelse for mange af eleverne"

En af de højskoler, der allerede har meldt sig som partnere af projektet, er Bornholms Højskole. Det var elever fra skolens meningsdannerhold, der sidste år stiftede bekendtskab med Demokrati Fitness, og siden er den nu tidligere elev Linea Sveistrup blevet uddannet Demokrati Fitness Træner.

I dag er hun i praktik på Bornholms Højskole, hvor hun giver redskaberne videre til eleverne.

Træningen har været en aha-oplevelse for mange af eleverne, som bliver bevidste om, at de er mere engagerede i demokratiet, end de lige tror. De får opbygget en demokratisk selvtillid.

Linea Sveistrup, Demokrati Fitness Træner

”Det har været en vildt fed oplevelse, og hver træning, jeg har holdt, har været forskellig. Jeg har blandt andet trænet outdoor-holdet ude i de bornholmske klipper. Træningen har været en aha-oplevelse for mange af eleverne, som bliver bevidste om, at de er mere engagerede i demokratiet, end de lige tror. De får opbygget en demokratisk selvtillid,” siger Linea Sveistrup.

Sætter gang i mange refleksioner

Linea Sveistrup finder det meget relevant for elever at få trænet deres ”demokratiske muskler”.

”De demokratiske muskler er en del af det demokratiske menneske. Det handler for eksempel om at gøre dem mere bevidste om, at der er plads til uenighed i demokratiet, og hvordan man agerer over for uenighed. Vi har også lavet træning i aktiv lytning og mod. Generelt sætter træningen også gang i mange refleksioner hos de unge – og hos mig selv, ” siger hun.

”De demokratiske muskler er en del af det demokratiske menneske. Det handler for eksempel om at gøre dem mere bevidste om, at der er plads til uenighed i demokratiet, og hvordan man agerer over for uenighed."

Linea Sveistrup, Demokrati Fitness Træner

Hos Dansk Folkeoplysnings Samråd har man tilbudt, at partnere i Demokrati Fitness kan søge midler til egenfinansieringen – timer, lokaler og forplejning – i DFS’ udviklingspuljer til efteråret.

Som partner forpligter man sig til at:

  • Deltage med minimum én voksen medarbejder i programmets aktiviteter (opstartsworkshop, 6 netværksmøder, evaluering)
  • Samarbejde med andre kultur- og/eller ungdomsaktører i kommunen/lokalområdet/Danmark
  • Koordinere og rekruttere deltagere til en Demokrati Fitness træning/showcase før camp
  • Rekruttere ca. 40 unge til en 1 dags train-the-trainer camp (uddannelse som træner)
  • Koordinere og muliggøre lokale fortløbende træningsanledninger for unge demokratifitness trænere efter camp
  • Koordinere lokale (løbende) opfølgninger/reunion for uddannede trænere
  • Kommunikere og formidle projektet på egne platforme
  • Bidrage med at kommunikere, evaluere og dokumentere projektet
  • Ved projektets afslutning udfylde dokumentation for medfinanciering

Samarbejder varer fra september 2021 til september 2023.

Læs mere her, eller kontakt projektleder Tine Huge på tine@demokratigarage.dk