Nyt udvalg skal styrke højskolernes mangfoldighed

Publiceret 03-06-2022

Folkehøjskolernes Forening har nedsat tre rådgivende udvalg til at arbejde med foreningens indsatsområder. I maj mødtes medlemmerne af udvalget "Højskole for flere" for første gang.

Højskole for flere-udvalget består af medlemmer, som på forskellig vis arbejder inden for unge- og uddannelsesområdet.

Hvad afholder unge uden ungdomsuddannelse fra at tage på højskole, og hvordan kan højskolerne være med til at hjælpe netop den målgruppe med de udfordringer, de oplever?

Det var noget af det, der blev drøftet, da udvalget Højskole for flere var samlet til sit første møde i midten af maj.

Vi inddrager organisationer, skoler og områder, der arbejder med unge, som kunne have gavn af at komme på højskole, men som af forskellige grunde ikke kommer det.

Birgit Fuglsbjerg, forstander og udvalgsformand

Udvalget består af ni medlemmer, som på forskellig vis arbejder inden for unge- og uddannelsesområdet. Udvalgets formål er at hjælpe nye målgrupper til at komme på højskole, siger udvalgsformand Birgit Fuglsbjerg, der er forstander på Rønde Højskole.

”Overordnet set skal udvalget drøfte, hvordan højskolerne kan spille en rolle i den mangfoldighedsindsats, vi gerne vil bidrage yderligere til. Vi inddrager organisationer, skoler og områder, der arbejder med unge, som kunne have gavn af at komme på højskole, men som af forskellige grunde ikke kommer det,” siger hun.

Bedre sammenhængskraft i samfundet

På første møde var det som sagt unge uden ungdomsuddannelse, der var i fokus. Området er aktuelt, da rapporter den seneste tid har vist, at mange unge sidder fast i systemet og ikke kommer videre og får en ungdomsuddannelse. Der blev drøftet mange forskellige udfordringer som økonomi og kultur, og medlemmerne kunne bidrage med erfaringer og input fra deres egne områder.

Vi vil gerne fremme sammenhængskraften i samfundet, og det tror vi, vi kan gøre ved at hjælpe dem, der har svært ved at komme på højskole, til at få mulighed for det.

Birgit Fuglsbjerg, forstander og udvalgsformand

”Det strategiske mål for mødet var at have en samtale om, hvad vi i praksis kan gøre for, at denne gruppe unge i højere grad får mulighed for at komme på højskole. Bag ved det mål ligger der også et ønske om at styrke mangfoldigheden på højskolerne. Vi vil gerne fremme sammenhængskraften i samfundet, og det tror vi, vi kan gøre ved at hjælpe dem, der har svært ved at komme på højskole, til at få mulighed for det,” siger Birgit Fuglsbjerg.

Målrettede materialer og tilbud

I forlængelse af mødet med udvalget arbejder Folkehøjskolernes Forening blandt andet videre med at påvirke de økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer på området.

Vi har gennem mødet med engagerede mennesker i det strategiske udvalg fået god inspiration og et stærkere blik på de problematikker, som de unge møder i forhold til at kunne få mulighed for højskoleophold og for at kunne gennemføre højskoleophold.

Birgit Fuglsbjerg, forstander og udvalgsformand

Der arbejdes også videre med partnerskaber mellem højskoler og andre organisationer, uddannelsessteder og ungeindsatser i forhold til at øge denne gruppe unges mulighed for højskoleophold, og FFD’s sekretariat arbejder netop nu med at opgradere højskolernes materiale til vejledere og sagsbehandlere i forhold til at øge kendskabet til muligheden for højskoleophold for unge uden ungdomsuddannelse.

”Vi arbejder videre med opgaven i bestyrelsen og i FFD’s sekretariat. Vi har gennem mødet med engagerede mennesker i det strategiske udvalg fået god inspiration og et stærkere blik på de problematikker, som de unge møder i forhold til at kunne få mulighed for højskoleophold og for at kunne gennemføre højskoleophold,” siger Birgit Fuglsbjerg.


Læs mere om Højskolernes indsats Højskole for flere her.

Udvalgets medlemmer

Birgit Fuglsbjerg - forstander Rønde Højskole, (formand for udvalget)
Mette Kristine Dyberg - forstander på Brande Højskole
Babak Fadavi Kornerup - viceforstander på Nordfyns Højskole
Ene Wolfsberg - direktør, FGU Syd- og Midtfyn
Anne Mette W. Nielsen - lektor, CEFU
Anders Ladegaard - chef for unge og uddannelse i Fredericia Kommune
Ziga Friberg - sektionsleder i Røde Kors
Anni Matthiesen - folketingsmedlem (V)
Freja Fokdal (B) - medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og politisk konsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd
Sekretær: Jakob Hvenegaard Andersen, FFD's sekretariat