Kom til medlemsmøde på Vejle Idrætshøjskole og hør mere om det bæredygtige arbejdsliv

Publiceret 06-07-2022

Det næste medlemsmøde i FFD samler op på temaet omkring det bæredygtige arbejdsliv, som blev taget op, da der sidst blev holdt medlemsmøde på Brandbjerg. Mødet foregår på Vejle Idrætshøjskole den 2.september 2022.

Fra det sidste medlemsmøde på Brandbjerg højskole i marts 2022

FFD er en forening for hele skoleformen. Derfor er det vigtigt, at både lærere og ledelse i fællesskab har en dialog om vilkår og forhold for det pædagogiske personale. Der blev i marts 2022 afholdt et medlemsmøde på Brandbjerg Højskole, hvor vi drøftede lærernes arbejdsforhold, og hvad de betyder for skoleformen. Der blev taget fat i nogle af de centrale dilemmaer, der eksisterer for både lærere og ledelse Hvad er idealerne, hvad er reglerne og hvad kan vi forpligte hinanden på?

Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre, og det blev aftalt at samle op på endnu et medlemsmøde, hvor vi sammen vil tage de næste skridt mod anbefalinger, som gerne skal bidrage til at højskolen kan vedblive at være en attraktiv arbejdsplads, et unikt dannelsesrum og være bæredygtig både økonomisk og menneskeligt.

FFD’s bestyrelse vil derfor lægge linjen for indsatsen for at sikre et bæredygtigt arbejdsliv for skoleformens lærere, efter signalerne fra netop dette møde. 

Der er nu åbent for tilmelding til medlemsmødet på Vejle Idrætshøjskole den 2.september 2022. 

 

Program

9.30 Velkomst v. Lisbeth Trinskjær, formand for FFD

De 4 områder vi sammen har besluttet at arbejde med, vil vi gennemgå først ved at dele data/viden om området, dernæst præsentere bestyrelsens anbefalinger til handling, hvorefter der vil være lejlighed til at debattere de foreslåede indsatser.

  1. Det bæredygtige arbejdsliv ved Lisbeth Trinskjær og Jonas Borsøe, FFD’s bestyrelse – charter & indsats for nye lærere
  2. Lønpolitik v. Ivan Jeppesen mfl., FFD’s rådgivning – Status på lønudviklingen. Indstilling om lønpolitik og brug af tillæg.  
  3. Timelæreransatte v. Ivan Jeppesen mfl. – resultat af undersøgelse om timelæreransættelser og vilkår på højskolerne. Anbefaling af principper.
  4. Praktikanter og volontører v. Ivan Jeppesen mfl. – Data, anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Efter fremlæggelsen vil der være mulighed for, i grupper, at fordybe sig i et af de 4 områder. Efterfølgende debatteres alle 4 emner i plenum, sigtet er at nå frem til anbefalinger for skoleformens videre arbejde på alle områderne.

Plenumopsamling og videre forløb v. Lisbeth Trinskjær


13.00: afslutning og frokost

 

Tilmeld dig medlemsmødet

Det er muligt for alle medlemmer af FFD at tilmelde sig mødet.

Det er gratis at deltage.

Tryk her for tilmelding