Undtagelse for krav om coronapas i forbindelse med smitte

Publiceret 15-01-2022

15-01-2022

Med ny bekendtgørelse er det nu muligt for højskolen at vurdere, om smittede kan deltage efter at have været symptomfri i 48 timer

Modsat hvad der tidligere er oplyst, skal tidligere corona smittede ikke nødvendigvis vente, til deres coronapas efter 11 dage igen er aktivt.

I en ny bekendtgørelse, der lige er offentliggjort, er der indarbejdet en dispensationsmulighed i forhold til det løbende krav om coronapas, hvorefter det er muligt for skolens ledelse at tage stilling til kursusdeltagelse for tidligere smittet, hvor personen har været symptomfri i 48 timer, og det ellers vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Bekendtgørelsen har betegnelsen BEK 44 af 14/01/2022 ’Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbindbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19’.
Undtagelsen i forhold til kravet om corona fremgår af §12 i bekendtgørelsen.
Tilsvarende fremgår det af §17, stk. 2, at det alene er gæster mv. der på højskoler skal bære mundbind.

At skolerne nu får mulighed for selv at vurdere efter 48 timer uden symptomer, må samtidig vurderes som ret afgørende, hvis der skulle opstå smitte i løbet af kurset, frem for at skulle vente 11 dage på, at den enkelte igen har et aktivt coronapas.